Findes der stjerner uden for galakserne?

Stjernerne er organiseret i galakser. Men findes der også enlige stjerner?

1. september 2009

Indtil 1990’erne kendte man højst nogle få eksempler på stjerner med tvivlsomme tilhørsforhold til den nærmeste galakse, i særdeleshed vores egen Mælkevej. Men i 1997 opdagede astronomerne ved hjælp af Hubble-rumteleskopet ikke færre end 600 intergalaktiske stjerner beliggende i den såkaldte Virgohob af galakser, der befinder sig omkring 50 millioner lysår herfra. Allermest overraskende ved det nye fund var formodningen om, at den samlede bestand af intergalaktiske stjerner, inklusive de ikke-observerede, måtte udgøre omtrent en tiendedel af hele Virgohobens masse, omtrent svarende til en billion stjerner som Solen. De pågældende stjerner i Virgohoben er lysstærke røde kæmper, det vil sige stjerner i et sent udviklingsstadium. Astronomerne forsøger nu at sammenligne disse intergalaktiske stjerners grundstofsammensætning med den, der karakteriserer stjernerne inden for galakserne. Ad denne vej håber de at finde ud af, hvor de intergalaktiske stjerner stammer fra. Specielt er det interessant, hvis det viser sig, at de slet og ret er dannet uden for galakserne. Det vil nemlig vende helt op og ned på vores forestillinger om, hvordan stjerner bliver til.

Læs også

Måske er du interesseret i ...

FÅ ILLUSTRERET VIDENSKABS NYHEDSBREV

Du får dit gratis særtillæg, Vores Ekstreme Hjerne, til download, straks du har tilmeldt dig nyhedsbrevet.