Hvor hurtigt udvider universet sig?

Hvordan kan man konstatere, at universet udvider sig, og hvor hurtigt sker denne udvidelse?

Universet i udvikling
© Shutterstock

Universets udvidelse kan beregnes vha. Hubbles lov, opkaldt efter den amerikanske astronom Edwin Powell Hubble (1889-1953), der påviste fænomenet i 1929. Hubble brugte selv udtrykket “galaksernes vigen”. Det, han fandt ud af, var nemlig, at alle de fjerne stjernesystemer, galakserne, ikke alene er på vej direkte bort fra os – det foregår også i overensstemmelse med en smuk lovmæssighed: Jo længere borte en galakse er fra os, desto større er dens hastighed. Ifølge Hubbles lov kan en galakses hastighed beregnes som afstanden til den ganget med en konstant, den såkaldte Hubblekonstant (H). Hubble selv angav H til over 150 km/s pr. mio. lysår. Senere astronomiske observationer har imidlertid ændret beregningerne, og i dag angives H til 20 km/s pr. mio. lysår – den nøjagtige værdi er stadig omstridt. Det betyder altså, at galaksernes hastighed vokser med 20 km/s, for hver mio. lysårs afstand man kigger udad i Universet. Det er dog vigtigt at holde fast i, at der ikke er tale om en acceleration – man skal opfatte det som et øjebliksbillede af hastighederne i de respektive afstande. Astronomerne tager altså galaksernes bevægelse som et udtryk for universets udvidelse. Det skyldes, at man regner dem for en slags markører i den udvidelse, hvor alle indbyrdes afstande i universet øges med tiden i overensstemmelse med Hubbles lov. Og vender man Hubbles lov om, kan man beregne universets alder til mellem 10 og 20 mia. år afhængigt af værdien af H.