Hvordan er fordelingen af stof i universet?

Findes der andre former for stof i universet end det, vi normalt kender? Og hvor meget er der i givet fald af det?

grafik af universet
© Shutterstock

I virkeligheden udgør den del af universet, vi kan se – stjerner, galakser og tåger – kun en lille del af det samlede stof, ifølge nogle opgørelser omkring fire procent. Resten består af mørkt stof samt en mystisk komponent, som astronomerne har valgt at kalde mørk energi. Disse to mørke grupper tegner sig for henholdsvis 23 og 73 procent af den samlede stofmængde. Mørk energi formodes at være ansvarlig for universets udvidelse. Alle galakser bevæger sig væk fra hinanden i et stadig hurtigere tempo, og det må skyldes noget, som virker modsat tyngdekraften. Ved at se på fordelingen af mikrobølgestråling i universet er mængden af mørk energi blevet beregnet til 73 procent. Mørkt stof afslører sig blandt andet via sin tyngdekraft, men ingen ved præcis, hvad stoffet egentlig er. For nylig har engelske astronomer fra Cardiff University fundet en hel galakse uden én eneste synlig stjerne 50 millioner lysår væk. Takket være det mørke stofs tyngdevirkning har det været muligt at lave computersimulationer af fordelingen i vores del af universet (se illustrationen). Det ser ud til, at mørkt stof er fordelt i strukturer, man kunne kalde “tråde” og “mure”, på samme måde som synligt stof.