Shutterstock

Hvad er et rumvæsen? Og er vi jordboere også rumvæsner?

Vil selv en bakterie blive opfattet som et rumvæsen, eller skal der en højere intelligens til? Og hvad med os jordboere - er vi også rumvæsner?

Rumvæsner, aliens, E.T. Ordene beskriver skabninger, ofte menneskelignende, der ikke har jordisk oprindelse.

Den engelske ordbog Merriam-Webster skelner mellem to forskellige versioner af ordet extraterrestrial, der sammen med ordet alien er den mest direkte oversættelse af "rumvæsen".

Ordet stammer fra latin, hvor extra betyder "uden for", og terrestrisk betyder "jordisk". Extraterrestrial betyder altså noget, der befinder sig uden for vores egen planet. Ud fra denne definition er vi altså ikke selv rumvæsner.

Rumvæsner er alt biologisk liv

Extraterrestrial kan forstås som "en extraterrestrial" – altså et væsen eller en skabning, der lever på en anden planet og har en form for intelligens. Men ordet kan også bruges generelt til at beskrive biologisk liv på andre kloder, fx bakterier, også kaldet extraterrestrial life.

Sådanne livsformer kan være opbygget helt anderledes end her på Jorden, da computeranalyser viser, at dna og rna kun er to blandt flere millioner mulige biomolekyler, der kan lagre genetisk information.

I astrobiologien søger astronomer efter alle former for liv hinsides Jordens atmosfære – hvad enten det er spor af metanproducerende bakterier eller signaler fra fremmede civilisationer – men foreløbig har eftersøgningen ikke givet noget resultat.