Shutterstock
Ufo lander på Jorden

Hvad gør vi, hvis en UFO lander på Jorden?

Tanke-eksperimentet er udfoldet tusindvis af gange på film. Men i virkeligheden er det umuligt at opdrive en handleplan for, hvordan menneskeheden vil reagere.

Scenariet er blevet udfoldet på film i årtier: Jorden får besøg af rumvæsner fra fremmede planeter i form af uidentificerede flyvende objekter.

Verdenssamfundet står sammen og eliminerer enten truslen (fx Independence Day) eller tager kontakt til den fremmede civilisation på fredelig vis (fx Arrival).

Spørgsmålet er, hvordan politiske og militære instanser vil reagere, hvis et besøg fra det ydre rum rent faktisk bliver en realitet.

Det korte svar er: det ved vi ikke. Det fortæller Karsten Marrup, der er major, militæranalytiker og chef for Center for Luftoperationer i det danske forsvar.

Han kender de militære protokoller fra FN og NATO som sin egen baglomme, og slår fast, at der ikke eksisterer et officielt regelsæt for, hvordan vi militært skal reagere, hvis vi får besøg fra rummet.

“Hvis der lander en UFO, som viser sig at indeholde intelligent liv, har vi ingen retningslinjer for, hvordan vi som verdenssamfund skal reagere. Man har simpelthen ikke haft fantasi til at forestille sig, at sådan et scenarie vil finde sted", forklarer han.

Historie om alien-ambassadør var fup

I FN findes et kontor for Outer Space Affairs, og rygterne vil vide, at der er hyret en håndfuld personer til at udtænke retningslinjer for, hvordan vi som verdenssamfund skal reagere, hvis vi får besøg fra Rummet.

I 2010 rapporterede flere medier, at FN ville udnævne en 58-årig malajisk kvinde, Mazlan Othman, som klodens repræsentant for menneskeheden, hvis et hold rumvæsner skulle komme på visit.

Historien viste sig dog at være fup, og i skrivende stund har FN stadig ikke nedfældet klare retningslinjer for, hvad der præcist skal ske, hvis en UFO lander i vores baghave.

Karsten Marrup har hørt om FN’s rumkontor, men han er ikke blevet briefet om officielle retningslinjer for, hvordan Danmark og NATO skal handle, hvis vi en dag får besøg fra Rummet.

FN har heller ikke meldt noget ud om, hvordan rumkontoret forholder sig til problemstillingen.

NATO skal tage affære

Karsten Marrup får løbende meldinger om UFO’er i dansk luftrum. Ni ud af ti gange kan de flyvende objekter afmystificeres ved, at Center for Luftoperationer sender to jagerfly ud for at identificere UFO’erne.

Skulle piloterne mod forventning ikke være i stand til at afrapportere UFO’ens sande identitet, bliver det uidentificerede flyvende objekt rapporteret til NATO, den politiske og militære alliance af lande fra Europa og Nordamerika.

“Hvis NATO med sikkerhed kan slå fast, at det drejer sig om et objekt fra det ydre rum, tror jeg ret hurtigt, at der vil blive sat et krisemøde op i det øverste politiske beslutningsorgan i NATO-alliancen, Det Nordatlantiske Råd”, fortæller han.

“FN's sikkerhedsråd bliver normalt brugt til at træffe beslutninger om international sikkerhed. Men hvis man skal have gennemtrumfet en handlingsplan, kræver det, at de fem permanente medlemmer af rådet – USA, Storbritannien, Rusland, Frankrig og Kina – bliver enige om beslutningerne”.

Hawking: Rumvæsner vil os det ondt

Den afdøde astrofysiker Stephen Hawking mente, at vi skulle forberede os på det værste.

Han mente, at rumvæsner, som kan lande på Jorden, sandsynligvis vil være langt mere intelligente end os og se os som underlegne og lette at erobre – akkurat, som den hvide mand anskuede de indfødte i Den Nye Verden i slutningen af 1400-tallet.

”Rumvæsnerne vil sandsynligvis ikke tillægge os mere værdi, end vi selv tillægger bakterier,” udtalte astrofysikeren i 2016.

Alligevel har vi i årtier ihærdigt forsøgt at etablere kontakt til fremmede civilisationer ude blandt stjernerne.

I 1974 sendte astronomer en kodet besked ud fra Arecibo-teleskopet i Puerto Rico med kurs mod en stjernehob 25.000 lysår væk. Signalet indeholdt en binært kodet tegning med oplysninger om Jorden og mennesket.

Siden er alt fra Twitter-beskeder og guldplader med lyde af fuglesang og tordenvejr blevet transporteret ud i verdensrummet via bl.a. teleskoper og rumsonder.

"Rumvæsnerne vil sandsynligvis ikke tillægge os mere værdi, end vi selv tillægger bakterier" Astrofysiker Stephen Hawking om risikoen for besøg fra Rummet

Ingen retningslinjer for kontakt

Risikoen for at rumvæsner ikke kommer med fred til Jorden, er altid til stede, og derfor er det ikke særlig smart, at vi konstant gør opmærksom på vores eksistens.

Det mener i hvert fald organisationen SETI (Search for Extraterrestial Intelligence), som har forsøgt at opfange signaler fra det ydre rum siden 1960.

I slutningen af 1980’erne publicerede SETI et sæt retningslinjer for kommunikation med fremmede livsformer.

Et af principperne lyder: “Der skal ikke transmitteres et svar på en besked fra udenjordisk liv førend der har været et internationalt samråd om det”.

SETI har opdateret deres retningslinjer for kontakt med rumvæsener i 2010 og arbejder på at føje flere punkter til i den nærmeste fremtid.

Organisationen SETI har jagtet efter liv i Rummet i over et halvt århundrede. Siden 2007 har de forsøgt at opsnappe beskeder fra intelligent liv via Allen Telescope Array (ATA) i Californien.

© Seth Shostak/SETI Institute

SETI: FN bør tage UFO’er alvorligt

I 2015 udsender SETI en klar besked til verdens politiske ledere:

“Beslutningen om, hvorvidt vi skal transmittere beskeder ud i verdensrummet skal være baseret på en global konsensus, og ikke en beslutning baseret på ønsketænkning fra få individer med adgang til kraftfuldt udstyr”.

SETI sluttede deres opråb i 2015 af med at tilskynde FN til at udforme en klar resolution på området:

“Vi opfordrer på det kraftigste en heftig debat fra et bredt repræsenterende organ som FN, inden vi fortsætter yderligere med denne aktivitet”