Shutterstock

Ny type asteroider gemmer på spor efter ældgammelt vand

I asteroide-bæltet mellem Mars og Jupiter har forskere opdaget en ny type asteroider. De er blevet til meget længere ude i Solsystemet, og forskere tror, de måske har været afgørende for liv på Jorden.

Ved hjælp af et infrarødt teleskop har astronomer og geologer opdaget en ny type af asteroider.

De relativt små himmellegemer er porøse som en schweizerost og har engang for længe siden været i kontakt med vand.

Sporene efter vand kan ifølge forskerne være et bevis på, at asteroiderne har spillet en nøglerolle i Solsystemets barndom.

Særlige asteroider er fanget mellem Mars og Jupiter

I en ny undersøgelse har et internationalt forskerhold fra Heidelberg Universitet peget teleskoperne mod asteroide-bæltet mellem Mars og Jupiter.

Nærmere bestemt har de brugt NASA's infrarøde teleskop (IRTF), der står på Mauna Kea-vulkanen på Hawaii.

Det særlige teleskop kan ved hjælp af infrarøde stråler fastslå, om materiale ude i rummet er fast, flydende eller gas.

Og i asteroide-bæltet ligger en gruppe af asteroider, som astronomerne ikke har set andre steder.

Den nye type asteroide minder en del om dværgplaneten Ceres, der også ligger i asteroide-bæltet mellem Mars og Jupiter.

Hvor Ceres er det største objekt i bæltet, er asteroiderne til gengæld forholdsvis små med en diameter mellem 100 og 900 kilometer.

Spejlblankt Teleskop på vulkan

NASA's infrarøde teleskop står på Mauna Kea-vulkanen på Hawaii. Ved hjælp af infrarøde målinger har det hjulpet forskere med at opdage en ny type asteroider i asteroide-bæltet mellem Mars og Jupiter.

© Afshin Darian

De infrarøde målinger viser, at asteroiderne er meget porøse som størknet sand, og at de indeholder mineraler, som højst sandsynligt er opstået i kontakt med vand.

Vandede asteroider kan afsløre spor om Solsystemets fødsel

Asteroidernes skrøbelige sammensætning og sporene efter vand viser ifølge forskerne, at asteroiderne er opstået meget længere ude i Solsystemet og siden rejst længere ind mod Solen.

"Kort efter asteroidernes tilblivelse var temperaturerne ikke høje nok til at omdanne dem til en kompakt sten-struktur. I stedet bibeholdt de deres porøse og primitive karaktertræk, som er typiske for de ydre is-planeter langt væk fra Solen," forklarer Dr. Wladimir Neumann, en af forskerne bag den nye undersøgelse, til Phys.org.

Og den rejse kan have haft altafgørende betydning for liv på Jorden, lyder det fra den ledende forsker bag undersøgelsen, Prof. Dr. Mario Trieloff.

Den nye type af asteroider kan nemlig have haft vand med på turen, som måske kan være nået videre frem til Jorden, da den stadig var ved at blive til, forklarer han til Phys.org.

"Asteroiderne er resterne fra de byggeblokke, som planeterne i vores Solsystem blev sammensat af for 4,5 milliarder år siden. I de her små himmellegemer og deres brudstykker, meteoritterne, ligger der masser af arvestykker, der fortæller os mere om planeternes fødsel," lyder det fra Mario Trieloff.