Shutterstock & Lotte Fredslund

Hvem ejer Månen?

En række lande har planlagt månemissioner, men kan en specifik person, stat eller virksomhed gøre krav på at eje hele eller dele af Månen?

I 1967 vedtog FN den såkaldte "Outer Space Treaty", som bl.a. fastslår, at ingen stat kan påberåbe sig suverænitet over det ydre rum, samt at Månen og andre himmellegemer udelukkende skal bruges til fredelige formål.

Traktaten blev i 1979 suppleret af "The Moon Agreement", som siger, at Månen og dens naturressourcer tilhører hele menneskeheden. I 2017 havde "Outer Space Treaty" 50-års jubilæum, og her fornyede de 105 stater, der oprindeligt ratificerede traktaten, deres forpligtelse til den.

Månens ressourcer omfatter isotopen helium-3, som bl.a. Indiens rumagentur har undersøgt muligheden for at udvinde. Helium-3 er tiltænkt en rolle som sikker brændsel i fremtidens fusionskraftværker.

Amerikaner sælger ud af Månen og Mars

Trods traktaterne har enkeltpersoner gennem tiden erklæret sig som de retmæssige ejere af Månen – og nogle er gået så vidt som til at sælge ud af den. Amerikaneren Dennis Hope har efter eget udsagn opdaget et hul i FN-traktaten, og siden 1980 har han via virksomheden Lunar Embassy solgt jordlodder på fremmede kloder.

Hope har udråbt sig til "President of the Galactic Government" og hævder at have solgt knap 2,5 millioner km2 landområde på Månen samt områder af Mars, Venus, Merkur og Jupiters måne Io.