Virgin Galactic
Opsendelse af SpaceShipTwo – Virgin Galactic

Hvor meget forurener rumturisme?

Flere firmaer tilbyder nu almindelige mennesker at komme en tur ud i rummet som turister. Men vil de mange ekstra raketopsendelser ikke betyde en markant stigning i luftforureningen?

Rumturisme forurener indtil videre ganske lidt.

Kommercielle opsendelser fra de tre største aktører, Virgin Galactic, Blue Origin og SpaceX, kom først så småt i gang i sommeren 2021 og har derfor hidtil været begrænsede i antal.

Sammenlignet med den internationale luftfarts brændstofforbrug udgør hele rumfartsindustrien fortsat mindre end en procent.

Det ændrer sig dog de kommende år, hvor fx Virgin Galactic vil op på 400 opsendelser om året. Og så bliver forureningen betragtelig.

Raketter afbrænder nemlig store mængder brændstof for at overvinde Jordens tyngdefelt.

Opsendelser køler kloden

Alt efter motortypen frigiver raketopsendelser både gasser og partikler til atmosfæren.

De hyppigste partikler er kulsod og aluminiumoxid, men begge typer forurening virker faktisk kølende på klimaet.

Udstødninger ændrer temperaturen

Rumturismens samlede effekt på klimaet er endnu uvis, men meget tyder på, at raketterne sænker klodens temperatur.

Raketopsendelse – røg
© Shutterstock

Raketopsendelser køler

Raketudstødning påvirker atmosfæren med kuldioxid, CO2, vanddamp, kulsod og aluminiumoxid, som bl.a. reflekterer solstråler.
Klimaeffekt: Afkøling på 0,02 watt/m2.

Bil, udstødning
© Shutterstock

Biltrafik varmer

CO2, kvælstofforbindelser kaldet NOx, ozon og partikler fra benzinbilers udstødning påvirker bunden af atmosfæren.
Klimaeffekt: Opvarmning på 0,2 watt/m2.

Rutefly, striber på himlen
© Shutterstock

Luftfart isolerer

Fly påvirker den nedre del af atmosfæren med kulsod, kvælstofforbindelser, CO2 og med den isolerende effekt af hvide iskrystaller.
Klimaeffekt: Opvarmning på 0,08 watt/m2.

Den hvide aluminiumoxid reflekterer solens lys tilbage til rummet, mens den sorte kulsod optager sollyset og omdanner det til varme i de øvre dele af atmosfæren.

Virgin Galactics SpaceShipTwo er blandt de rakettyper, der vil tilføre atmosfæren ekstra kulsod. Motoren virker nemlig nærmest som et stearinlys, der brænder sodende syntetisk gummi.

Rumturisme skader ozonlaget

De almindeligste gasser fra raketopsendelser er CO2 og vanddamp. En enkelt opsendelse med Falcon 9-raketten fra SpaceX udleder lige så meget CO2 som 395 flyvninger over Atlanten.

Vanddamp lyder umiddelbart harmløst, men i de tørre, højtliggende dele af atmosfæren er den med til at nedbryde ozonlaget.

Blue Origins genbrugsraket, New Shepard, udleder også ozondræbende vanddamp, da den får sin energi ved at kombinere flydende ilt og brint til netop vand.