Hvordan forsynes rumstationen med ilt og vand?

Der kan gå adskillige måneder imellem, at Den Internationale Rumstation modtager forsyninger fra Jorden. Hvordan får astronauterne ressourcer som ilt og vand til at række så lang tid?

Astronauterne ville løbe tør for vand, hvis ikke størstedelen af det blev genbrugt. Vandet bruges også til at danne ny ilt.

© SHUTTERSTOCK

Med jævne mellemrum opsendes forsyningsmoduler til Den Internationale Rumstation, ISS. De medbringer alt, hvad astronauterne har brug for, inklusive vand og ilt.

Men ISS’ seks beboere ville omkomme af iltmangel mellem to leveringer, hvis ikke genbrugssystemer udnyttede vandet og ilten ombord så effektivt som muligt.

Urin bliver til drikkevand

For eksempel indsamles astronauternes urin i toiletterne og sendes gennem et rensningsanlæg, hvor den filtreres og renses kemisk, så den kan genbruges som drikkevand.

Også al den vanddamp, der dannes i rumstationens luft, bliver indvundet, renset og genbrugt:

Dampen fra våde håndklæder, sved fra motionsrummet og fugten i astronauternes egen udåndingsluft ender også i et anlæg, hvor luftens vanddamp kondenseres og efterfølgende renses.

Vand giver astronauterne ilt

I alt sørger systemerne for, at cirka 93 procent af det vand, der flyves op til rumstationen, bliver genbrugt.

Vandet er især værdifuldt på ISS, for det bruges også til at fremstille ilt, som astronauterne indånder. Ved elektrolyse splittes vandmolekyler, så de bliver til ilt og brint.

Ilten føres ud i kabineluften, mens brinten ikke kan bruges, så den sendes ud i rummet.

Ilt og vand holdes i evig cirkulation

ISS’ såkaldte Environmental Control and Life Support System indvinder næsten al væske og damp i kabineatmosfæren, så astronauterne kan bruge den igen og igen.

1. Fugt skilles fra luften

Vanddamp i luften kondenseres, så den bliver flydende, og sendes til rensning. Den tørre luft renses for CO2, så iltens andel holdes på samme niveau som ved Jordens havoverflade – ca. 21 procent.

2.Urin bliver til rent drikkevand

Urinen fra astronauterne indsamles og forarbejdes i et særligt anlæg.

Systemet kan højst håndtere ni liter om dagen, hvilket dækker behovet for de seks personer, der altid er ombord på rumstationen.

3. Damp i luften bliver til vand i hanerne

Urin og indsamlet damp sendes først gennem et partikelfilter, der fanger de faste stoffer.

Dernæst varmes væsken op og føres bl.a. gennem en ionbytter, som fjerner uønskede stoffer, der er opløst i vandet.

4. Vand giver ilt til astronauterne.

Noget af det rene vand fra vandrensningssystemet sendes gennem et apparat, der via elektrolyse spalter vandet i brint (H2) og ilt (O2).

Ilten sendes ind i kabinerne til astronauterne, mens brinten sendes ud i rummet.