7-trins plan fra NASA skal forhindre asteroidenedslag

I januar 2017 var Jorden nær ved at blive torpederet af en asteroide, der passerede i kortere afstand end Månen. Nu har NASA udarbejdet en syvtrins strategiplan, der skal forhindre, at mareridtsscenariet bliver til virkelighed.

Tusinder af uopdagede asteroider kredser tæt på Jorden og er måske på kollisionskurs med os.

© SPL

Astronomerne kender til 1786 asteroider, der udgør en mulig trussel, fordi de kommer under en afstand på 7,5 mio. km fra Jorden og måler over 140 m i diameter.

De fleste af de største asteroider på over 1 km er kortlagt, men forskerne skønner, at 300.000 rumsten på over 40 m stadig er uopdagede.

Med en syvtrins strategi­plan vil NASA nu opdage asteroider tidligere, kort­lægge deres baner mere præcist og om nødvendigt forhindre dem
i at kollidere med Jorden.

1. Opdag og kortlæg asteroiderne

Nye teleskoper både på Jorden og i rummet sættes i drift i de kommende år for at opdage asteroider og kometer og bestemme deres størrelse, sammensætning og baner.

Et af de nye teleskoper er NASA’s Near-Earth Object Camera (NEOCam), der tages i brug i 2021. Teleskopet skal i løbet af en fireårig periode afsløre to tredjedele af alle de asteroider og kometer, der er på kollisionskurs med Jorden.

NEOCams infrarøde teleskop har et spejl med en diameter på 50 cm, der kan se asteroider og kometer på helt ned til 30 meter.

Rumteleskopet NEOCam skal afsløre to tredjedele af de asteroider og kometer, der truer Jorden.

© Caltech/NASA

2. Bekæmp truslen med alle midler

NASA har flere mulige våben på tegnebrættet, der kan forhindre en truende asteroide i at støde ind i Jorden. Valget af våben afhænger af, hvor god tid vi får til at reagere på truslen fra rummet.

Hvis varslet er kort, er en atomsprængning det mest effektive våben mod asteroider.

Når det er muligt at forudsige en truende kollision i god tid, kan små rumsonder afbøje en asteroides bane med solcelledrevne laserstråler.Laserne løsner en sky af opvarmede sten og metaller, der fungerer som en svag jetstrøm, som skubber asteroiden væk fra kollisionskursen.

Asteroiden beskydes med lasere for at frigøre materiale fra overfladen, der skubber den ud af kurs.

© The Planetary Society

3 Bliv bedre til at forudsige nedslagsstedet

Data, der indsamles fra missioner til asteroider, skal gøre NASA bedre til at forudsige deres baner.

Ved at fodre computere med mere detaljerede oplysninger om en asteroides hastighed, størrelse og form kan et eventuelt nedslagssted beregnes mere præcist.

Det er også vigtigt at kende stenens sammensætning så præcist som muligt, når dens bane skal beregnes.

4 Hav et beredskab klar i god tid før nedslaget

Hvis en kollision er uundgåelig, skal myndighederne være bedst muligt forberedte på katastrofen. NASA udarbejder derfor scenarier, der minutiøst gennemgår forløbet af tænkte asteroidetrusler.

I et scenarie, hvor en asteroide har kurs mod USA, kan NASA 30 dage før nedslaget beregne, at kollisionen vil ske i en ca. 1200 km lang korridor over bl.a. Texas og Den Mexicanske Golf.

Seks dage før nedslaget kan forskerne forudse, at asteroiden vil ramme lige sydøst for det centrale Houston, og 200.000 mennesker kan derfor nå at blive bragt i sikkerhed.

I et af NASA's scenarier er Houston truet af en asteroide. Nedslagsstedet kan beregnes seks dage før katastrofen.

© Shutterstock

5 Forbered genopbygningen efter nedslaget

Et nedslag i en storby rammer infrastrukturen hårdt. NASA anbefaler derfor, at myndighederne på forhånd udpeger de mest sårbare punkter i fx elnettet og omlægger det for at minimere skaderne.

Langs kysten skal olie- og gasindustrien bringe borerigge og skibe i sikkerhed for at undgå, at de bliver ødelagt, hvis asteroiden slår ned i havet og udløser en tsunami.

Samtidig er det vigtigt at bede andre nationer om hjælp med den forestående genopbygning.

6 Styrk det globale samarbejde

NASA vil udveksle forskningsresultater om asteroider og kometer med andre rumforskningsorganisationer for bedre at opdage og afbøje trusler mod Jorden.

Desuden skal verdens regeringer skabe internationale standardprocedurer for, hvordan asteroidenedslag med omfattende ødelæggelser på tværs af lande og kontinenter skal håndteres.

7 Forvent det uventede

En asteroide eller komet kan dukke op med få dages varsel eller helt uden varsel. Myndighederne skal derfor gennemøve simulerede asteroidenedslag, så de er forberedte på at håndtere situationen, når den indtræffer.

Alle lande skal have faste procedurer for krisekommunikation både nationalt og internationalt, så befolkningen oplyses bedst muligt.