Shutterstock / Johan Swanepoel

Dinosaur-dræbende asteroide kan have haft en mindre fætter

En mindre asteroide kan have slået ned ud for Afrikas kyst næsten samtidig med den asteroide, som udryddede dinosaurerne.

Kridttiden og dinosaurernes dominans på Jorden stoppede brat for 66 millioner år siden, da en kæmpe asteroide ramte vores planet og forårsagede en naturkatastrofe.

Op til 75 procent af klodens plante- og dyreliv blev udryddet og banede vejen for pattedyr og mennesket.

Nu viser fundet af et nedfaldskrater på havbunden ud for den vestafrikanske kyst, at denne asteroide kan have haft en fætter.

Opdagelsen er gjort af en række forskere fra Heriot-Watt University, Skotland og University of Arizona, USA. Deres undersøgelse er netop offentliggjort i tidsskriftet Science Advances.

Krater på havets bund

Det nyopdagede krater ligger på bunden af Atlanterhavet 400 kilometer ud fra Guineas kyst. Det har fået navnet Nadir-krateret efter et undersøisk bjerg ikke langt fra krateret.

Krateret blev opdaget ved et tilfælde, efter nogle seismiske målinger opfangede en besynderlig havbundsstruktur på mindst 8,5 kilometer i diameter, der ligger begravet under 300-400 meter sediment.

Det er ikke unormalt med kratere på havets bund, som kan være formet af et vulkansk kollaps eller tilbagetrækning af salt på havbunden.

Dog tyder kraterets centrale placering og forhold mellem størrelse og højde på et asteroidenedslag.

"Jeg har tolket masser af seismiske data i min tid, men har aldrig set noget lignende,” fortæller ledende forsker bag opdagelsen professor Uisdean Nicholson fra Heriot-Watt University i en pressemeddelelse.

”I stedet for de flade sedimentære niveauer, jeg forventede at finde på plateauet, fandt jeg en 8,5 kilometer lang fordybning under havbunden med meget usædvanlige karakteristika."

Nadir krater kort nedslag asteroide

Detaljeret kort over nedfaldsstedet ud fra den vestafrikanske kyst. På den lille globus oppe i højre øverste hjørne er Nadir-krateret markeret med et Nd. På den anden side af Atlanterhavet er Chicxulub-krateret markeret med et Ch. Chicxulub-asteroiden forårsagede dinosaurernes udryddelse.

© Nicholson et al. Data fra republikken Guinea og TGS

Mindre end 10 procent af de nedslagskratere, vi kender til, ligger på havbunden, så det er sjældent, de bliver opdaget.

Dino-dræbers fætter

Forskerne bag undersøgelsen mener, at en asteroide eller komet på omkring 400 meter i bredden har ramt 800 meter dybt vand og boret sig ned i havbunden.

Hvad der gør nedslaget ekstra interessant er, at umiddelbare sedimentprøver viser, at den kan have slået ned ganske kort tid efter den asteroide, som udryddede en stor del af dinosaurerne.

Denne asteroide på 10 kilometer i diameter slog ned i den Mexicanske Golf og skabte Chicxulub-krateret.

Ved hjælp af en række computersimuleringer undersøgte holdet, hvilke indvirkninger sammenstødet ville have på omgivelserne omkring nedfaldsstedet.

"Den ville have forårsaget en tsunami på over 3.000 fod [red. 914 meter] i højden, samt et jordskælv på mere end 6,5 [red. på richterskalaen]," fortæller en anden forsker på opdagelsen Veronica Bray fra University of Arizona.

"Selvom det er meget mindre end den globale katastrofe fra Chicxulub-påvirkningen, så vil Nadir have bidraget væsentligt til den lokale ødelæggelse. Og hvis vi har fundet en 'søskende' til Chicxulub, åbner spørgsmålet sig: Er der andre?"

nadir krater nedslag asteroide

Illustration af Nadir-asteroidens nedslag. A: Her rammer asteroiden vandoverfladen med 20 km/s. B: Sekunder senere borer asteroiden sig ned i havbunden, mens vand og sediment fordamper. Tsunamibølger dannes, mens chokbølger forårsager betydelig skade omkring nedslagsstedet. C: 30 sekunder senere har havbund og sedimenter skubbet sig opad og skabt kratertoppen. D: Krateret formes stadig af sedimenter flere minutter senere.

© Nicholson et al. Data fra republikken Guinea og TGS

Forskerne har en også interesse for Nadir-nedslaget, da asteroiden kan have samme størrelse som Bennu-asteroiden, der i øjeblikket har risiko for at komme i kollisionskurs med Jorden.

Der er allerede nu fundet finansiering til at foretage boringer i krateret, som skal trække stenprøver op.

Disse kan indeholde mineraler fra asteroidefragmenter, som kan give en mere præcis dato på nedslaget. Det bliver i år 2024.