Har alle planeter samme hastighed?

Bevæger alle planeter i vores solsystem sig egentlig med samme hastighed?

Burning sun with outburst

Jo tættere en planet er på sin stjerne, des hurtigere bevæger den sig i sin bane. I vores eget system har Merkur altså meget mere fart på end Jorden, som igen bevæger sig langt hurtigere end de ydre planeter som fx Neptun.

Hastigheden for en planet i omkreds om en stjerne er givet ved Newtons love. Det betyder, at hvis afstanden til stjernen bliver fire gange større, vil planeten bevæge sig halvt så hurtigt i sit kredsløb.

For et cirkulært omløb er kvadratet på hastigheden nemlig lig med den universelle gravitationskonstant gange massen af stjernen delt med afstanden mellem stjernen og planeten.

Generelt bevæger planeter sig i lettere elliptiske baner, så afstanden til stjernen varierer. Derfor er omløbshastigheden heller ikke konstant. Fx bevæger Jorden sig cirka tre procent hurtigere, når den er tættest på Solen, end når den er længst fra.

Hastigheden afgøres af afstanden til stjernen

Planeterne har langtfra samme hastighed, da hastigheden påvirkes af, hvor langt planeten er fra sin stjerne – jo længere planeten er fra stjernen, des langsommere bevæger den sig.

Læs mere om planeter i Solsystemet.