Har der været sonder på venus?

Ekstreme temperaturer og tryk hersker som bekendt på Venus. Virker sonder overhovedet under sådanne forhold?

Venus Planet

Rumsonder har besøgt planeten Venuslige siden rumalderens begyndelse. Faktisk var Venus den første planet, der blev besøgt af en sonde. Allerede i 1961 sendte russerne en sonde mod Venus, men det blev amerikanske Mariner 2, som udførte de første målinger.

Der er dog store udfordringer forbundet med at nærme sig Venus. Sollyset er næsten dobbelt så stærkt som på Jorden, og det er derfor nødvendigt at afkøle rumsonden, da dens instrumenter ellers bliver ødelagt af varmen. Problemerne er selvsagt endnu større, når astronomer vil landsætte deres instrumenter på overfladen. Atmosfæren er tæt og fuld af kuldioxid, og kombinationen skaber en drivhuseffekt, som kan bringe overfladens temperatur op på 480 grader celsius. Hertil kommer, at trykket er 90 gange så stort som på Jordens overflade. Set i det lys er det en stor bedrift at få et landingsfartøj til at virke i bare en time på Venus.

Udfordringerne er imidlertid ved at blive overvundet. I dag kan astronomer studere overfladen på Venus uden at lande. Der er skabt nogle imponerende gode kort ved hjælp af radar, og en rumsonde som Venus Express, der i øjeblikket kredser om planeten, kan til en vis grad “se” overfladen ved at observere i særlige bølgelængder. Det næste skridt bliver sandsynligvis at lade balloner drive rundt i det tætte skylag, der ligger omkring Venus. På den måde kan forskere undersøge en teori om, at der findes mikroorganismer i skylaget, hvor temperaturen er langt lavere end på overfladen.

Europæisk sonde overvåger Venus’ atmosfære

Venus Express er i øjeblikket den eneste aktive venussonde. Den europæisk byggede sonde undersøger især Venus’ tætte atmosfære.

  • Radioobservatoriet VeRa iagttager, hvordan atmosfæren påvirker radiosignaler sendt fra sonden til Jorden.

  • Spektrometeret SPICA/SOIR leder efter spor af vand i Venus’ atmosfære.

  • Magnetometeret ASPERA studerer, hvordan solvinden påvirker atmosfæren.

  • Spektrometeret VIRTIS optager diverse spektrer af atmosfæren.