Shutterstock

Hvordan måler vi planeternes temperatur?

I dag kender vi temperaturen for alle Solsystemets planeter. Men hvordan har astronomerne egentlig målt dem?

Astronomerne måler en planets temperatur vha. den stråling, planeten udsender. Kolde planeter udsender langbølget infrarød stråling, mens varme planeter udsender kortbølget infrarød stråling.

Styrken af den infrarøde stråling bliver beregnet ved at sammenligne planeternes tilbagekastede stråling med Solens stråling i det infrarøde område. Forskellen mellem de to målinger svarer til planetens temperatur.

Den mest præcise metode er at måle den infrarøde stråling ved forskellige bølgelængder og så finde den bølgelængde, hvor strålingen er mest intens.

Astronomerne skal dog være sikre på, at strålingen kommer fra planetens overflade. De første målinger af Venus’ temperatur var fx væsentlig lavere end de reelle 464 °C. Det skyldtes, at den målte infrarøde stråling i første omgang stammede fra det tætte skylag omkring Venus.

Stråling afslører planeters temperatur

Forskere bruger stråling fra planeterne til at bestemme deres temperatur. Kolde planeter udsender langbølget stråling, de varme kortbølget.