Hvorfor roterer Venus så langsomt?

Et sammenstød med en anden planet kan have bremset rotationen af Venus.

Mercury, Venus and Earth

Venuser den eneste planet i Solsystemet, hvis døgn er længere end dens år. Venus kredser en gang om Solen på 225 døgn, men er hele 243 døgn om at dreje en gang om sin egen akse. Som om det ikke er nok, roterer Venus baglæns, idet den bevæger sig om sin egen akse i modsat retning af bevægelsen om Solen.

Forklaringen skal sandsynligvis findes i de enorme sammenstød, som Venus i lighed med Jorden og alle de andre planeter var udsat for, da Solsystemet var ungt. Dengang bestod det af langt flere planeter, som hyppigt stødte ind i hinanden.

Sandsynligvis har Venus oprindeligt roteret nogenlunde som Jorden, inden et gigantisk sammenstød med en anden planet bremsede rotationen.