Hvad er der inderst inde?

cross section of the earth

Jordens kerne består af en fast indre og en flydende ydre del. Den er kritisk for magnetfeltet og dermed også for livet på Jorden. Men hvorfor har Jorden denne særlige kerne?

Forskernes bedste bud

På baggrund af seismiske data, kemiske teorier og målinger af Jordens magnetfelt er forskere kommet frem til, at kernen udgør cirka halvdelen af Jordens diameter og hovedsageligt består af jern og nikkel. Forskerne ved også, at kernen er lagdelt med en fast indre kerne og en flydende ydre kerne. Det er formentlig den ydre kerne, der skaber Jordens magnetfelt.

Hidtil har forskere ment, at kernens forholdsvist store størrelse skyldes, at Jorden i sine unge dage stødte sammen med en anden planet. De to planeter havde formentlig nogenlunde samme kemi og indhold af stoffer, men stoffet blev ikke delt ligeligt ved kollisionen, og i stedet for at ryge tilbage i rummet sank den anden planets jernkerne på grund af sin massefylde “til bunds” i Jorden.

I dag kan forskere dog analysere fordelingen af isotoper i klippemateriale meget præcist. Det har vist så store uoverensstemmelser i kemien, at teorien måske må forkastes.

Formentlig var kernen oprindeligt flydende, men i takt med at temperaturen faldt, krystalliserede jernet inderst inde og skabte en fast indre kerne, der stadig vokser. For ganske nylig har forskere så fundet ud af, at kernen smelter i vest og størkner i øst og altså er langt mere dynamisk end hidtil antaget.

Hvordan kommer forskerne videre?

Fremtidens satellitmissioner kan højst sandsynligt levere flere og bedre data om særligt den ydre kerne. Satellitterne måler magnetfeltet løbende i hele deres levetid. De kan derfor afsløre ændringer over tid, og dermed hvilke processer der er på spil i kernen, og hvor hurtigt de forløber.

Hvorfor er det vigtigt?

Tidligere har Jordens magnetfelt varieret meget, ligesom de to poler flere gange har byttet plads. Det er vigtigt at finde ud af, hvorfor og hvor ofte det sker, fordi vi uden magnetfeltet ville blive udsat for store mængder skadelig stråling fra rummet.

Chancen for at løse gåden?

Selv om bedre udstyr i form af satellitter, computere og seismografer kan føre os tættere på et svar, kan vi aldrig vide helt sikkert, hvad der er inderst inde i Jorden.