Mono Lake

Hvornår opstod livet?

Livets opståen er nok den vigtigste enkeltbegivenhed, siden Jorden blev skabt. Men hvornår skete det? Og hvor lang tid gik der, fra betingelserne for liv var til stede, til det rent faktisk dukkede op?

Forskernes bedste bud

Den sidste fælles forfader for alt liv levede for omtrent 3,5 milliarder år siden. LUCA (last universal common ancestor), som organismen kaldes, havde alt det, der kendetegner liv i dag, bl.a. celledeling og en genetisk kode baseret på dna.

De ældste accepterede spor efter liv stammer fra Isua-formationen på Grønland og er cirka 3,8 milliarder år gamle. Det, geologerne har fundet, er ikke fossiler, men kulstof, der er omdannet af noget levende og senere aflejret på havbunden. Hvad dette levende var, vides ikke. Men der er ingen grund til, at livet ikke kunne være opstået endnu tidligere. Det er blot svært at finde, fordi Jorden blev udsat for et meteorbombardement, der udslettede alle spor efter Jordens tidlige år for omkring fire milliarder år siden.

Meget tyder dog på, at mulighederne for liv var til stede allerede kort tid efter Jordens fødsel. Det afslører fund af nogle 4,4 milliarder år gamle zirkoner i bl.a. australske Jack Hills. Ud over en relativt lav temperatur viser de, at der formentlig var vand, atmosfære og dermed mulighed for liv allerede for 4,4 milliarder år siden.

Hvordan kommer forskerne videre?

Forskere eksperimenterer p.t. med at genskabe trinene fra uorganisk kemi til protocelle. Et hold af forskere fra NASA hævder således, at liv kan opstå under andre forhold end antaget, idet man har fået bakterier til at bruge arsen i stedet for fosfor i opbygningen af deres dna.

Hvorfor er det vigtigt?

Hvornår og hvordan livet opstod på Jorden, har betydning for, hvilke typer af planeter vi skal lede efter liv på. Hvornår og hvordan livet opstod på Jorden, har betydning for, hvilke typer af planeter vi skal lede efter liv på.

Chancen for at løse gåden?

Hvornår livet præcis opstod, bliver nok aldrig opklaret, dels fordi dateringerne er upræcise, dels fordi man ikke kan vide, om et fund virkelig er det ældste.