Bliver Jorden større og større?

Jorden bliver jo konstant ramt af meteorer og støv. Betyder det, at Jorden vokser?

Jorden

Jorden er dannet ved, at meteoritter og små planeter er stødt sammen, så de efterhånden har opbygget hele kloden.

Derfor voksede Jorden på et tidspunkt, men den vækst stoppede i al væsentlighed for omkring fire milliarder år siden.

Jordens størrelse ændres ikke

Efter den tid er der ganske vist faldet en masse store og små meteoritter ned, men i forhold til Jordens størrelse er det et ubetydeligt bidrag, som ikke gør Jorden større.

Jordens tyngdekraft er derfor heller ikke ændret i milliarder af år, da den udelukkende afhænger af klodens masse.

Når arkæologerne graver byer og skibe frem af metertykke jordlag, er det heller ikke meteoritter, de graver væk men derimod gamle jord- og murrester.

Jorden sprængte kontinenterne

For nogle år siden var der til gengæld en teori om, at Jorden svulmede op og sprængte kontinenterne for nogle millioner år siden.

Det ville nemlig også forklare, hvorfor kontinenternes kyster passer sammen som fx Sydamerikas østkyst og Afrikas vestkyst. Men den teori er nu helt forladt til fordel for teorien om, at kontinenterne driver rundt imellem hinanden.