Jordkloden

Bliver Jorden tungere med tiden?

Støv og meteoritter rammer løbende Jorden, men betyder det, at kloden bliver tungere og tungere?

Jorden bliver langsomt lettere, men for at forstå hvorfor må vi opstille et regnestykke.

Klodens vægt bliver forøget med 40.000 tons om året, fordi Jordens tyngdekraft langsomt suger støv og meteoritter fra rummet ned til kloden.

Samtidig bliver Jordens masse større på grund af den globale opvarmning. Varme er lig med energi, og øget energi medfører – som Einstein har forklaret med sin berømte ligning E = MC2 – også øget masse.

I øjeblikket gør opvarmningen Jorden 160 tons tungere om året.

Brint siver ud i rummet

Og så kommer vi til den anden del af udregningen: Jorden mister masse, og det gør den af to grunde.

For det første roterer den stadig langsommere, fordi Månen er på vej væk, og dens tyngdekraft hiver i vores klode. Den sænkede hastighed medfører også mindre energi og dermed mindre masse. Fænomenet koster Jorden 16 tons om året.

Men det helt store massetab er gasser, der siver ud i rummet fra det øverste af atmosfæren – omtrent 95.000 tons brint og 1600 tons helium årligt.

Trækker vi vægttabet fra vægtforøgelsen, får vi samlet set et tab på godt 50.000 tons om året – ca. 0,000000000000001 pct. af klodens vægt.

Al brinten, som vi mister, truer ikke med at udtømme klodens brintlagre foreløbig. Det vil nemlig ifølge eksperter tage tusindvis af milliarder af år.