Shutterstock
Liv under den kambriske eksplosion

Forskere afslører skurken bag flere masseudryddelser

Ældgamle sten har givet forskerne et fingerpeg om, hvad der forårsagede en række masseudryddelser, som endte med at eliminere op mod 70% af alt liv på kloden for mere end 350 millioner år siden.

Flere katastrofale masseudryddelser, der rystede verdenshavene for flere hundrede millioner år siden og dræbte en stor del af livet på kloden, kan være forårsaget af noget så uskyldigt som træer.

Det er konklusionen i en ny undersøgelse udgivet i et af de ældste og mest prestigefyldte videnskabelige tidsskrifter inden for geologi - The Geological Society of America Bulletin.

Her har forskerne forsøgt at kigge mere end 350 millioner år tilbage i tiden - blandt andet ved at nærstudere kemien i en række ældgamle stenformationer fra det østlige Grønland.

"Vores analyser viser, at trærødder sandsynligvis oversvømmede oceanerne med overskydende næringsstoffer, som skabte massiv algevækst," siger forskningsleder Gabriel Filippelli.

Øen Ymer i det østlige Grønland

Øen Ymer i det østlige Grønland er et af de steder, hvor forskere har indsamlet sten for at blive klogere på den kemiske sammensætning i oceanerne under den geologiske periode Devon for mere end 300 millioner år siden.

© John Marshall, University of Southampton

Rødder dumpede stoffer

Den voldsomme opblomstring af alger stjal ifølge forskerne det meste af ilten fra oceanerne, som flere gange blev ramt af massedød under den geologiske periode Devon for mellem 419 og 358 millioner år siden.

Det anslås at op mod 70% af livet på Jorden gik tabt til processen, der har fået det videnskabelige navn eutrofiering og også ses i miniskala i dag, hvor fx overskydende næringsstoffer fra gødning i landbrugsjorden skaber døde zoner i oceanerne.

Forskellen er, at det for mere end 350 millioner år siden formentlig var trærødder, der trak næringsstoffer fra jorden i væksttider og dumpede stofferne i vandet, når rødderne gik i forfald.

Kaster nyt lys over flere trusler

Forskerne analyserede stenaflejringer fra gamle vandområder i blandt andet Grønland og den nordøstlige del af Skotland.

Her bekræftede de en række tidligere opdagede cyklusser af høje og lave niveauer af grundstoffet fosfor. Samtidig kunne de ved hjælp af særlige tegn i jorden identificere våde perioder med flere rødder og tørre perioder med færre rødder.

Det interessante var, at de tørre perioder faldt sammen med højere niveauer af fosfor, hvilket tyder på, at de døende rødder frigav deres næringsstoffer til vandet i samme periode.

Heldigvis skaber træer i nyere tid ikke lignende ødelæggelser, da naturen siden har udviklet systemer til at afbalancere konsekvenserne af det rådnende træ.

Men resultaterne kaster, ifølge forskerne, nyt lys over trusler fra gødning og spildevand, som de mener har efterladt vores oceaner på kanten af iltmangel.