Hvad er klokken ved polerne?

Alle Jordens tidszoner må vel løbe sammen ved polerne, så hvad er klokken egentlig, når man står lige på den geografiske Nord- eller Sydpol?

Lommeur med åben mekanisme
© Shutterstock

Jorden er delt op i 24 tidszoner, og jo nærmere man kommer en af Jordens poler, jo mere snævrer zonernes bredde ind. På selve de geografiske poler løber tidszonerne sammen i ét punkt, og det gør det umuligt at definere, hvad klokken er. Principielt er der ikke fastlagt noget klokkeslæt på Nord- og Sydpolen. Opholder man sig på en af polerne, kan man derfor stille sit ur, præcis som man vil.

I praksis har beboerne på de forskningsstationer, der befinder sig i nærheden af Jordens geografiske poler, valgt at løse problemet med tiden på to forskellige måder. Nogle har valgt at stille urene, så de følger Greenwich Mean Time. Dermed er klokken på Syd- og Nordpolen det samme som i London. Andre vælger at stille deres ure, så de viser samme klokkeslæt som det sted, de har mest kontakt med.

Én forskningsstation følger fx tiden i Chile, fordi det er det land, forskerne er mest tilknyttet, mens personalet på en russisk forskningsstation fornuftigt nok har valgt at følge tiden i Moskva.

Når det gælder datoen, er problemet nøjagtig det samme. Også hvad den angår, må polernes beboere populært sagt selv vælge, om det er søndag eller mandag. Men igen er det mest praktisk at have samme dato som de steder, man kommunikerer mest med.

At klokkeslættet er så udefineret ved polerne, opdagede besætningerne på en amerikansk og en russisk isbryder, da de for nogle år siden satte hinanden stævne nær Nordpolen. Da de to skibe mødtes, viste det sig, at det meste af besætningen lå og sov på den ene isbryder, mens besætningen på den anden var lysvågen.

Læs mere om tidszoner.