Shutterstock
Venus og jorden

Hvad nu hvis Jorden ændrede bane?

Hvad ville der ske med klimaet, hvis Jorden ændrede sit kredsløb om Solen? Ville kloden stadig være i stand til at rumme liv?

Jorden kredser i en næsten cirkulær bane om Solen i en afstand på 149,6 millioner kilometer. Afstanden er optimal, da vi dermed ligger i den såkaldte beboelige zone, hvor livet har gode betingelser.

Det skyldes især, at temperaturen giver mulighed for masser af flydende vand på overfladen.

For at se, hvor heldig Jordens placering er, skal vi bare kigge til vores naboer i Solsystemet, Venus og Mars.

Vores naboer kunne ikke holde på vandet

Venus og Mars har begge haft oceaner som Jorden. Vi kan takke vores placering i Solsystemet for, at Jorden stadig er en blå planet.

Hvis jorden ændrede bane
© Shutterstock

1. Venus blev for varm

I sin ungdom havde Venus måske flydende vand på overfladen. Men da Solen blev stærkere, steg temperaturen, så vandet fordampede. Det samme kunne ske for Jorden, hvis vi kom tættere på Solen.

Hvis jorden ændrede bane
© Shutterstock

2. Mars blev for kold

Ligesom Venus har Mars mistet sit flydende vand, men her skyldes det, at atmosfæren blev for tynd til at holde på varmen. Også Jorden ville fryse til, hvis den røg ud i samme afstand til Solen som Mars.

Hvis jorden ændrede bane
© Shutterstock

3. Aflang bane er et mareridt

Hvis Jordens bane blev mere aflang, ville klimaet skifte dramatisk i løbet af året. I to varme perioder ville fordampningen fra verdenshavene stige markant, mens kloden i to iskolde perioder ville fryse til.

Astronomerne mener, at Venus og Jorden geologisk set er skabt med de samme betingelser, men de to planeter har udviklet sig vidt forskelligt.

Venus har måske haft oceaner, men de er fordampet, og drivhuseffekten er gået amok i den tætte atmosfære. I dag er overfladen i gennemsnit 464 °C varm og kan umuligt understøtte liv.

Venus overflade

Hvis Jorden kom tættere på Solen, kunne den ende som Venus: Et brandvarmt helvede, hvor alt vand er fordampet fra overfladen.

© NASA

På Mars er forholdene lige modsat. Mars har formentlig også haft oceaner, men i dag er atmosfæren for tynd og overfladen for kold – minus 60 °C i gennemsnit – til at rumme flydende vand.

Hvis Jordens bane var mere aflang, men med den samme gennemsnitlige afstand til Solen, ville vi få det værste af de to verdener.

Året ville være delt op i to iskolde perioder og to brandvarme. Hvis banen blev meget aflang, ville Jorden ende som en isklode, fordi de varme perioder ville blive for korte til at tø den bundfrosne klode op.