Hvad nu hvis Jorden ikke roterer?

Som bekendt roterer Jorden i en bestemt hastighed. Hvad ville det betyde, hvis den roterede langsommere?

World map No rotation

Jordenroterer én gang om sin egen akse på 24 timer, og det skal vi være glade for. For hvis Jorden roterede meget langsommere, ville det påvirke både klima, havene og vejret på en meget ubehagelig måde.

En langsommere rotation ville give større forskel mellem dag- og nattemperaturen. Det er svært at sige, hvor grænsen går, før Jorden ville blive ubeboelig. Men et døgn på omkring en uge ville med sikkerhed give nogle meget varme dage og tilsvarende kolde nætter, hvor i hvert fald troperne ville være ubeboelige.

Men en langsom rotation ville også medføre en række andre ændringer, blandt andet et svagere magnetfelt samt nye landområder og have. Både vores vejrsystemer og havstrømme ville også ændre sig radikalt. Især de ændrede havstrømme ville give store klimaforandringer, fordi de spiller en helt afgørende rolle i at fordele varmen på Jorden.

Verdenskortet ændrer sig

Hvis Jordens rotation standsede helt, ville de to poler blive dækket af vand, mens større landområder ville samle sig omkring ækvator.

  1. Havvandet trækker mod polerne, fordi tyngdekraften er stærkest her, og medfører store oversvømmelser.

  2. Mens vandet ved polerne bliver dybere, bliver det til gengæld lavere ved ækvator, hvor nyt land opstår.

  3. De nye landområder ved ækvator vokser sammen, mens havene bliver delt i et nordligt og et sydligt hav.

Hurtig rotation giver en stormfuld klode

Hvis Jordens rotation blev øget, ville dagene blive kortere og derfor koldere. Det ville give et mere stormfuldt klima. Selvom gnidningen mellem Jordens overflade og atmosfære ville bremse vindhastigheden, ville vi opleve konstante orkaner på over 500 km i timen.