Hvor længe kan livet overleve?

Hvornår ville livet på Jorden dø, hvis Solen gik ud?

Amøber på blå baggrund
© Shutterstock

Kulden ville tage livet af langt de fleste dyreracer i løbet af et par uger, når temperaturen faldt til arktiske frostgrader. Dyr som pingviner og moskusokser, der i forvejen er tilpasset ekstrem kulde og flere måneders mørke, ville nok overleve længst. I havet ville temperaturen falde langsommere, så nogle dyr kunne klare sig længere. Men efter en årrække ville der kun være encellede organismer tilbage. De allersidste overlevere ville være bakterier, der lever nær undersøiske vulkaner og fungerer uafhængigt af sollys.