Hvordan kan Jorden være magnetisk?

Jordens magnetisme stammer fra elektriske strømme inde i planetens indre.

Magnetic earth DK

Jordensmagnetfelt ligner på mange måder magnetfeltet fra en stangmagnet – men de to felter er opbygget på hver sin måde. I en stangmagnet er der atomare, ensrettede magneter, som tilsammen skaber magnetfeltet. Varmer man metalstangen op, kommer der uorden i de små magneter, og stangen mister sin magnetisme.

Dette sker ved en temperatur på omkring 800 grader, også kaldet Curie-temperaturen.

Jordens indre har en temperatur på flere tusind grader, og det er derfor klart, at magnetismen ikke kan være opbygget på samme vis som i en stangmagnet. Jordens magnetisme stammer i stedet fra elektriske strømme i planetens inderste område, som består af en fast indre kerne af jern og nikkel og en ydre kerne af flydende metaller.

Måske fra Solen

Vi ved ikke, hvorfra Jorden har fået sit oprindelige magnetfelt. Måske stammer det fra Solen, måske fra de stoffer, som vores planet oprindeligt blev opbygget af. Til gengæld ved vi, hvordan det magnetiske felt har kunnet opretholdes i milliarder af år.

Den flydende ydre kerne har konvektionsstrømme, hvor varmt jern stiger op og afkøles for så at synke ned igen. Jern er en elektrisk leder, og som induktionsloven beskriver, skabes der elektrisk strøm, når en sådan leder bevæges i et magnetfelt. Denne strøm skaber så et magnetfelt, som igen danner strøm. På denne måde holdes processen kørende.

Takket være den danske Ørsted-satellit har vi i dag fået et større kendskab til Jordens indre end for bare 10-15 år siden. Vi ved nu, at der i den ydre kerne er tale om 6-8 store strømhvirvler, der skaber magnetfeltet. Det er derfor ganske logisk, at feltet kan ændre både retning og styrke relativt hurtigt.

Måske bytter polerne plads

Lige for tiden er Jordens magnetfelt ved at blive markant svagere, og de magnetiske poler flytter sig meget hurtigt - det vil sige omkring 10-50 kilometer om året.

Disse ændringer i feltets retning og magnetismens intensitet er muligvis et tegn på, at Jordens magnetiske poler er ved at bytte plads, noget som er sket mange gange tidligere.

Jordens magnetfelt opretholdes altså primært af de elektriske strømme i klodens metalliske kerneområde. Forskerne har dog også observeret andre forhold, der medvirker til magnetismen. Det gælder de magnetiske materialer, der findes i Jordens skorpe og ladede partikler, der bevæger sig i rummet.

Undrer du dig over noget? Send et spørgsmål til Spørg Os