Hvorfor svarer de magnetiske poler ikke til de geografiske?

Jordens geografiske poler følger dens rotationsakse. Hvorfor gør de magnetiske poler ikke det?

Illustration af Jordens magnetiske felt
© Shutterstock

Jordens magnetfelt har via kompasset ledt mange søfarende på rette vej i årenes løb. Men kompasnålen har en misvisning, som skyldes, at Jordens magnetiske og geografiske poler ikke ligger samme sted. Misvisningen er hos os kun omtrent én grad for tiden, men på nordligere breddegrader kan den umuliggøre brug af kompasset. Befinder man sig mellem den geografiske og magnetiske nordpol, vil kompasnålen faktisk pege stik syd. I et forenklet billede af klodens magnetfelt opfatter man Jorden som en stangmagnet, der hælder godt 11 grader i forhold til den geografiske nord-syd-akse, og som passerer lidt ved siden af Jordens centrum. Ingen ved i detaljer, hvordan Jordens magnetfelt dannes. Man ved dog, at magnetfelter, som H.C. Ørsted påviste i 1820, frembringes af elektriske strømme, og vi er siden blevet klar over, at også permanente magneter som fx dem, der sidder på køleskabet, er magnetiske, fordi deres jernatomers elektroner skaber mikroskopiske cirkulære strømme. På samme måde mener man, at Jordens magnetfelt skyldes elektriske strømme i den flydende og jernholdige ydre kappe dybt under overfladen. Hvis disse indre, elektriske strømme fulgte Jordens rotation slavisk, ville der ikke være nogen forskel på de geografiske og magnetiske poler. Men strømmene følger åbenbart et mere komplekst mønster og er kun i grove træk bundet af klodens rotation. Geologiske undersøgelser viser sågar, at magnetpolerne bytter plads omtrent hver halve million år. Forklaringen på polvendingerne er ukendt.