Gravity Probe B

Jorden krummer rummet

Satellitten Gravity Probe B har bekræftet, at Jordens tyngdekraft krummer rummet.

30. september 2011

Den amerikanske satellit Gravity Probe B har efter syv år i rummet bekræftet to af fysikkens vigtigste forudsigelser om, hvordan tyngdekraften påvirker rummet. Satellittens målinger er foretaget fra en højde på 640 km og viser, hvordan Jordens tyngdekraft og rotation påvirker rummet omkring os.

Målingerne bestod i at følge rotationsaksen på fire gyroskoper inden i satellitten. Hvert gyroskop er en lille kugle, som roterer 5000 gange i minuttet, og som er superledende, når den afkøles til 1,8 grader over det absolutte nulpunkt.

Satellittens teleskop var rettet mod stjernen IM Pegasi i stjernebilledet Pegasus, og da retningen til stjernen var fast, kunne små ændringer i gyroskopernes rotationsakser måles af magnetiske kvantedetektorer. På den måde kunne man bekræfte eksistensen af to slags effekter.

Den første er oprindelig beskrevet af Einstein og går ud på, at Jordens tyngdekraft krummer rummet. Rummet kan ses som en slags gummihinde, hvori Jorden skaber en fordybning. Rotationsaksen forskydes derfor, og beregninger anslår forskydningen til 0,0018 grader. Det tal er nu blevet bekræftet af Gravity Probe B med en usikkerhed på 0,28 procent.

Den anden effekt er opdaget i 1918 af de østrigske fysikere Josef Lense og Hans Thirring. Den går ud på, at Jordens rotation vrider rummet med rundt. Vridningen er beregnet til 0,000011 grader. Pga. tekniske problemer på satellitten blev dette tal bekræftet med en usikkerhed på 19 procent mod forventet omkring én procent Men effekten blev altså påvist.

Satellit bekræfter to teorier

Gravity Probe B har bekræftet teorierne om to forskellige effekter, Jorden har på rummet.

earth movements

1. Den første effekt er, at Jordens tyngdekraft krummer rummet. Man kan her sammenligne rummet med en gummihinde, hvori jordkloden skaber en fordybning.

2. Den anden effekt er, at Jordens rotation vrider rummet med rundt. Det kan sammenlignes med en kugle, der roterer i et glas med sirup og trækker siruppen med rundt.

Læs også

Måske er du interesseret i ...

FÅ ILLUSTRERET VIDENSKABS NYHEDSBREV

Du får dit gratis særtillæg, Vores Ekstreme Hjerne, til download, straks du har tilmeldt dig nyhedsbrevet.