Nasa
Jorden som du aldrig har set den før teaserblogbillede

Jorden: Livets planet

Vidste du, at Jorden har de perfekte betingelser for liv? Læs flere fakta om Jorden her på siden.

Planeten Jorden

Jorden er det eneste sted i Universet, hvor vi med sikkerhed ved, at der findes liv. Livet trives på Jorden, fordi planeten befinder sig i det, astronomerne kalder Solsystemets beboelige zone.

Den beboelige zone er den afstand fra Solen, hvor overfladetemperaturen på en planet kan være sådan, at der kan være flydende vand. Det er dog ikke kun afstanden fra Solen, der er afgørende. Planeten skal også have en atmosfære, der kan give et passende tryk, for at vandet kan være flydende. Det har Jorden.

Jordens atmosfære på holder på varmen

Atmosfæren er med sin naturlige drivhuseffekt med til at holde på varmen på Jordens overflade, og den skærmer mod skadelig stråling fra Solen og rummet. Derfor er Jordens overflade et yderst velegnet sted for liv.

Jorden har kerne af jern og overflade af klippe

Jorden er lige som de andre klippeplaneter opbygget med en kerne af jern og andre metaller omgivet af lag af klipper. Den opdeling opstod, da Jorden lige var dannet og stadig var flydende. De tunge stoffer faldt til bunds, det vil sige ind til Jordens centrum og de lettere ting blev ovenpå. Dele af Jordens kerne er flydende, og her skabes Jordens magnetfelt af elektriske strømme.

Livet var på Jorden næsten fra starten

Det ældste liv, som forskerne har fundet spor af på Jorden, er 3,6 milliarder år gammelt. På det tidspunkt, hvor dette liv levede, var Jorden ca. en milliard år gammel.

Forskerne ved ikke, hvordan livet opstod. Nogle forskere mener, at kimen til livet er kommet til Jorden ude fra ombord på kometer, som har ramt Jorden. Uanset hvordan livet er begyndt, har de første primitive organismer udviklet sig til alle de forskellige arter, vi ser på Jorden i dag, plus mange flere, som er uddøde i løbet af Jordens lange historie.