Shutterstock
Jorden rotation stop

Hvad nu, hvis Jorden pludselig holdt op med at dreje?

Jordens rotation er naturligvis vigtig for vores døgnrytme med nat og dag. Men hvilke konsekvenser ville der ellers være, hvis vores klode pludselig stoppede sin rotation?

Jorden roterer om sin egen akse. På et døgn har kloden bevæget sig en omgang, hvilket svarer til en rotationshastighed ved ækvator på 1667 km/t. Hvis den stoppede sin rotation, ville det derfor svare til at køre i en bil med 1667 km/t og så på et øjeblik bremse ned til 0.

Atmosfæren drejer med rundt, og den ville umiddelbart fortsætte sin bevægelse, når Jorden stoppede.

På jordoverfladen ville vi derfor opleve vindhastigheder, som var mere end tre gange højere end dem, der opstår ved voldsomme tornadoer. Her kan vindhastigheden nå op over 500 kilometer i timen, hvilket forårsager totale ødelæggelser overalt, hvor tornadoen rammer.

Træer, biler, huse og mennesker ville blive flået ud i atmosfæren, og det allerstørste kaos ville opstå tæt ved ækvator, hvor atmosfærens luft har mest fart på.

Jo længere mod nord eller syd du befandt dig, desto lavere ville vindhastigheden være, og på polerne ville der nærmest være vindstille.

Mens alt liv formentlig ville blive udslettet nær ækvator, ville mennesker og dyr derfor stadig have en chance tættere ved polerne. De ville dog vågne op til en helt ny verden.

tornado

Hvis Jorden standsede sin rotation, ville atmosfæren stadig suse rundt – med hastigheder højere end i tornadoer.

© Shutterstock

En stillestående Jord ville blive et helvede

Vores klode ville blive langt sværere at overleve på, hvis den pludselig stoppede sin rotation.

Jorden rotation
© Shutterstock/Lotte Fredslund

Ét vindblæst kontinent

Uden rotation ville Jordens overfladevand flyde nord- og sydpå og danne to verdenshave adskilt af ét superkontinent i et bælte langs ækvator – præcis hvor de kraftige vinde ville hærge allermest.

solvind
© Shutterstock/Lotte Fredslund

Badet i dræbende stråling

Jordens rotation holder gang i den indre dynamo, som skaber klodens magnetfelt. Uden rotation, intet magnetfelt, og dermed ingen beskyttelse mod den skadelige kosmiske stråling, især fra Solen.

Jorden kulde varme
© Shutterstock/Lotte Fredslund

Klimaskift hvert halve år

Uden Jordens rotation ville alt liv være tvunget til at tilpasse sig ekstreme klimaskift. Det ene halvår ville være med konstant lys og bagende varme, det andet med konstant mørke og bidende kulde.

Alle de ting, der normalt tager et døgn, ville nu tage et helt år, så vi skulle fx vente meget lang tid på en solopgang.

Uden vekselvirkningen mellem nat og dag ville vi skiftevis opleve et mørkt halvt år med isnende kulde og et lyst halvt år med ekstrem varme.

Desuden ville en klode uden rotation få en ny fordeling af hav og landjord. Rotationen tvinger i dag vandet mod ækvator, så hvis den stoppede, ville det flyde mod syd og nord og tørlægge et bredt bælte hele Jorden rundt.