Jordens magnetiske poler har byttet plads mange gange gennem tiderne. De seneste 800.000 år har de dog holdt deres pladser.

© KEN IKEDA MADSEN & SHUTTERSTOCK

Kan det virkelig passe, at polerne er ved at bytte plads?

Jordens magnetfelt har gennem tiderne ændret retning mange gange, og mange forskere er enige om, at en polvending er nært forestående i geologisk forstand.

De magnetiske poler har byttet plads rigtig mange gange. I de seneste 20 millioner år er der typisk gået 2-300.000 år mellem hver polvending, men senest har polbytningen ladet vente på sig.

Forskere ved, at det nu er omkring 786.000 år siden, polerne sidst byttede plads. Hvis det var muligt at rejse 800.000 år tilbage i tiden, ville den røde ende af kompasnålen altså pege mod den geografiske sydpol i stedet for at pege mod nord.

Jordens magnetfelt menes at blive dannet inde omkring den ydre kerne, der består af smeltet jern.

På grund af små afvigelser i temperaturen i smeltemassen opstår der såkaldte konvektionsstrømme, som sammen med Jordens rotation holder det smeltede jern i konstant bevægelse.

Bevægelsen skaber en elektrisk strøm, som inducerer et magnetfelt, der igen sætter mere af det ladede jern i bevægelse – en proces kendt som geodynamoen.

De seneste 160 år har magnetfeltet været aftagende, hvilket kan tyde på en snarlig polvending.

Ifølge forskerne Carlo Laj og Catherine Kissel går der dog mindst 500 år, før det sker.

Polskifte skaber magnetisk rod

Forskernes data viser, at Jordens magnetfelt svækkes i tiden op til et polskifte og gør Jorden mere udsat for stråling fra rummet. Men en computer-simulering viser, at magnetfeltet aldrig forsvinder helt.

Før polvendingen: De blå og orange feltlinjer, der illustrerer Jordens magnetfelt, udgår allesammen fra én af to poler – sådan som vi kender det i dag.

Under polvendingen: Feltlinjernes orden bliver bragt i kaos, og der opstår flere syd- og nordpoler. Magnetfeltet mister styrke, men forsvinder aldrig.

Nordpolen flyttede sig fra Antarktis

Forskere har ud fra geologiske data kunnet bestemme, at den magnetiske nordpol befandt sig omkring Antarktis for ca. 790.000 år siden.

Efter en periode på 6000 år, hvor magnetfeltet svingede voldsomt, flyttede nordpolen sig i løbet af bare 100 år nordpå til sin nuværende placering ved Arktis.