Kaos i magnetfeltet truer alt liv

Ifølge forskernes beregninger er Jorden på vej mod en såkaldt polvending, som vil svække magnetfeltet og få uoverskuelige konsekvenser for elektronik, kommunikation og selve menneskeheden.

Polvending

Jordens magnetfelt, der beskytter os mod kosmisk stråling, truer med at kollapse. Forsvinder vores skjold kan ekstremt energirige og dræbende partikler smadre ned gennem atmosfæren.

© Claus Lunau

Uro i Jordens flydende kerne tyder på, at klodens magnetiske nord- og sydpol er ved at bytte plads.

Polvendingen vil føre til en 500 år lang periode, hvor Jorden er uden magnetfelt og derfor ubeskyttet mod dræbende stråling fra rummet - med voldsomme konsekvenser for dig og din elektronik.

Din smartphone brænder sammen

Den kosmiske stråling dræber sårbar elektronik, som fx din smartphone, pga. overspænding. Et svække magnetfelt kan tvinge moderne teknologi til at blive gentænkt i mere simple og robuste udgaver, i stil med de systemer, der installeres i satellitter.

Du får kræft

Rammer energirige partikler fra rummet kroppens celler eller vores DNA, medfører det skader, som på sigt giver kræft.

Problemerne svarer til dem, astronauter vil møde på fx en tre år lang mission til Mars. Her har læger regnet sig frem til, at sandsynligheden for dødbringende kræft er mellem 4 og 5 pct. ### Du må klare dig uden strøm Allerede i dag kan såkaldte soludbrud, der slynger partikler mod Jorden, afbryde elforsyningen. I en fremtid uden magnetfelt vil transformatorstationer og højspændingsledninger konsekvent brænde sammen.
### Rumpartikler forstyrrer dine sanser Rammer kosmiske partikler nervebaner i hjernen, opstår elektrisk impulser, som udløser falske syns- og sanseoplevelser. Det rapporterede astronauter allerede under måne-missionerne i 1960’erne og 70’erne. Med et svagt eller slukket magnetfelt vil vi alle blive udsat for falske sanseoplevelser, som kan være stærkt distraherende og endda livstruende.