Goddard/NASA

Kan det virkelig passe, at Merkur er Jordens nærmeste nabo?

Venus er kendt som Jordens nærmeste nabo, men jeg har læst, at det i virkeligheden er Merkur. Er det rigtigt, og har vi i så fald taget fejl i første omgang?

Venus er den planet i Solsystemet, der kommer tættest på Jorden. Når de to planeters kredsløb liner op, hvilket sker hver 584. dag, er afstanden mellem dem 38.200.000 km.

Det er ca. 100 gange længere end de 384.400 km til Månen.

Ny udregning afslører fejl

Men i 2019 viste nye beregninger så, at Merkur alligevel er vores nærmeste nabo – altså i gennemsnit. Og det til trods for at Merkur er næsten dobbelt så langt væk som Venus, når den er tættest på Jorden, nemlig 77.300.000 km.

Merkur vinder i overhalingsbanen

Venus kommer klart tættest på Jorden, men Merkur er alligevel tættere på Jorden i størstedelen af tiden.

merkur overhalingsbane
© Shutterstock & Lotte Fredslund

1: Venus kommer tættest

Venus kredser i banen ved siden af Jorden. Dermed kommer den tættere på os end nogle af de andre planeter. Det gælder dog kun noget af tiden, hvor de to planeter kortvarigt “følges ad”.

afstande simuleres - jorden venus merkur
© Shutterstock & Lotte Fredslund

2: Afstande simuleres

Forskere har noteret afstanden mellem Jorden og Venus for hvert punkt i de to planeters kredsløb, gentaget øvelsen for Merkur og simuleret, hvordan afstandene varierer over 10.000 år.

Merkur tættest på jorden
© Shutterstock & Lotte Fredslund

3: Merkur er alles nabo

Den nye regnemetode viser, at Merkur i gennemsnit er 155 mio. km fra Jorden, mens Venus er knap 170 mio. km væk. Faktisk er Merkur i gennemsnit tættest på alle Solsytemets planeter.

Beregningerne er udført af tre forskere fra bl.a. NASA, som kalder deres matematiske model for punkt-cirkel-metoden.

Forskerne har fundet gennemsnittet af alle afstandene mellem ethvert punkt på den ene planets bane til ethvert punkt på den anden planets bane – i stedet for gennemsnittet mellem to planeters maksimale og minimale afstand til hinanden. Og metoden afslører altså, at Merkur er vores nærmeste nabo.

Som en test på deres nye beregningsmetode til at finde gennemsnitsafstanden mellem to legemer i hver deres kredsløb om et fælles centrum kørte forskerne en 10.000-års computersimulation af Solsystemet.

Ny beregning afslører korrekte afstande

Heller ikke punkt-cirkel-metoden er nemlig helt præcis, fordi planeternes baner ikke er perfekte cirkler, og de ikke er i kredsløb i samme plan om Solen.

Simulationen afslørede, at punkt-cirkel-metoden dog højst afveg 0,25 pct. fra virkeligheden, mens den gamle teknik med gennemsnittet mellem to planeters maksimale og minimale afstand til hinanden afveg hele 67,15 pct.

Den nye beregningsmetode viser også, at Merkur faktisk er den planet, der gennemsnitligt er tættest på ALLE planeter i Solsystemet, selv Neptun.