Hvad sker der, hvis Månen kommer tættere på Jorden?

Lyse nætter, stærkere tidevandskræfter og jordskælv ville være nogle af konsekvenserne, hvis Månen var tættere på Jorden.

Solar eclipse

Man kan sagtens forestille sig Månen tættere på Jorden, end den er i dag. Rent faktisk bevæger Månen sig væk fra Jorden, hvilket også betyder, at den engang var meget tættere på.

Hvis Månen pludselig kom meget tættere på igen – hvilket til gengæld er helt usandsynligt – ville det have ganske store konsekvenser for livet på Jorden. Månen ville fylde mere på himlen og lyse mere op om natten. Solformørkelser ville blive langt hyppigere og mere langvarige, og ikke mindst ville der komme turbo på tidevandskræfterne. Der ville være meget større forskel på ebbe og flod, og drabelige tidevandsbølger ville komme til at forårsage massive oversvømmelser.

Men det er ikke kun Jordens vand, der påvirkes af tyngdekraften fra Månen. Det gør landjorden også. Den hæver og sænker sig i forhold til Månens position, og hvis Månen var tættere på, ville den udløse jordskælv, fordi spændinger i brudlinjerne mellem kontinenterne ville blive udløst. Undergrundens magma ville også blive påvirket, så vi ville få flere og kraftigere vulkanudbrud. Derfor er det nok meget godt, at Månen holder en pæn afstand til vores klode.

Bliv klogere på Månen. Læs mere om måneformørkelse.