Hvordan måler man afstanden til Månen?

Jeg har hørt, at Månen fjerner sig fra Jorden med nogle få cm om året. Hvordan måler man afstanden så nøjagtigt?

© Photo by David Dibert on Unsplash

Afstanden til Månen måles ved at sende en laserstråle mod et af de i alt tre spejle, som amerikanske astronauter på Apollo-missionerne har efterladt på Månen i 1969-72.

Nøjagtigheden i afstandsbestemmelsen var i begyndelsen omkring tre cm, men takket være forbedrede detektorer nærmer vi os nu en nøjagtighed på få mm. Laserstrålen udsendes fra teleskoper her på Jorden, og man skal sigte meget nøjagtigt for netop at træffe et af de tre spejle.

Ekkoet fra Månen er ganske svagt, nemlig mindre end en foton i sekundet, så det kræver meget avanceret elektronik at udskille ekkoet fra baggrundsstøjen. Målingerne har vist, at Månen bevæger sig bort fra Jorden med en fart på 3,8 cm om året. Dette er en naturlig følge af tidevandskræfterne, der samtidig bremser Jordens rotation.

Mere interessant er det imidlertid, at disse målinger samtidig bekræfter, at Månen i sin bane nøje følger Einsteins almene relativitetsteori. Og lasermålingerne har nu opnået en så høj grad af præcision, at man i et nyt projekt er begyndt at undersøge spørgsmål om selve rummets natur og antallet af rumdimensioner. Hvis der findes flere end de tre velkendte rumdimensioner, så vil de nemlig betyde nogle ganske små afvigelser i Månens bane, som man nu kan observere.