Hvorfor skifter Månen farve?

Hvordan kan det være, at Månen nogle gange lyser i en kølig, hvid farve, mens den andre gange er næsten lige så orange som en appelsin?

Orange moon

Når Månen står lavt i horisonten, er den mere rødlig, end når den står højt på himlen. Årsagen er, at Jordens atmosfære spreder lyset. Denne spredning er farveafhængig, således at det kortbølgede blå lys spredes meget mere end det langbølgede røde lys.

Når Månen står lavt i horisonten, skal dens lys passere gennem et forholdsvist tykt lag atmosfære, før det når frem til øjet på beskueren. Det blå lys spredes undervejs i alle retninger, og derfor er det lys, som når frem til øjet, primært det rødlige. Når Månen derimod står højt på himlen, skal dens lys kun passere gennem et ret tyndt atmosfærelag.

Det meste af det blå lys fra Månen når derfor sammen med de øvrige farver frem til beskueren, og det får Månen til at se hvid ud.

Vi kender det samme fænomen fra Solen, der jo også lyser næsten hvidt, når den står højt på himlen, mens lyset er rødere ved solopgang og solnedgang.

Bliv klogere på Månen. Læs mere om måneformørkelse.