Har Mars magnetiske poler som Jorden?

Jorden har jo en magnetisk sydpol og nordpol. Har Mars også det?

Magnetfelter

Mars har ikke magnetiske poler på samme måde som Jorden, men kun et meget svagt magnetfelt med en helt anden opbygning. Jordens magnetfelt dannes dybt nede i Jorden i en slags dynamo. Feltet er et dipolfelt, altså et felt med en veldefineret magnetisk nordpol og sydpol. Mars har muligvis engang haft samme type magnetfelt, men dynamoen på Mars virkede kun, da Mars var en meget ung planet.

Magnetfelt er svært at måle

I de seneste par milliarder år har dynamoen været slukket, da Mars er en lille klode, der blev afkølet meget hurtigere end Jorden. Det betyder dog ikke, at ethvert spor af det oprindelige magnetfelt er fjernet. De klipper, der blev dannet, dengang dynamoen virkede, blev nemlig svagt magnetiske.

Det magnetfelt, disse klipper danner, er dog omkring 3000 gange svagere end Jordens magnetfelt og derfor svært at måle.

Feltet fra de magnetiske klipper er ikke et simpelt dipolfelt, men meget mere uregelmæssigt. Fra rumsonder i lav bane omkring Mars har det været muligt at kortlægge fordelingen af de magnetiserede klipper, og resultatet er højst mærkværdigt: De magnetiske klipper på Mars findes hovedsageligt på den sydlige halvkugle, mens hele den nordlige del af Mars stort set mangler magnetiske klipper – og dermed næsten er uden et magnetfelt.