Kan man skabe en kunstig atmosfære på Mars?

Mars er en af vores nære naboer. Kan Mars gøres beboelig for mennesker?

Mars as earth

Teoretisk set er det muligt at skabe en kunstig atmosfære på Mars, der er så tæt, at mennesker kan bo på planeten uden at bruge rumdragt. Men i praksis vil det dog være en både besværlig og dyr affære at terraforme Mars, hvorfor projektet reelt ligger flere hundrede år ude i fremtiden.

Hvordan er Mars i dag?

I dag er Mars en tør ørken med en tynd atmosfære af kuldioxid og uden fri ilt. Lufttrykket er desuden 100 gange mindre end på Jorden og svarer til trykket 30 km over Jordens overflade.

Så hvis Mars skal terraformes, må atmosfæren i første omgang gøres tættere og siden også have tilført fri ilt, så vi kan ånde.

Men faktisk er de nødvendige materialer til stede på Mars i form af is og frossen kuldioxid ved polerne. Problemet er altså at få varmet polerne så meget op, at is og kuldioxid fordamper.

Opvarmning af polerne

Polerne kan opvarmes på flere måder. En mulighed er at sende nogle store spejle, der kan koncentrere sollyset mod polerne, i kredsløb om Mars.

En anden mulighed er at drysse noget mørkt stof ud over polerne, så de kaster mindre sollys tilbage. Når processen er i gang, og atmosfæren er blevet tættere, bliver drivhuseffekten også stærkere og skubber til processen.

Ilt skal der til

Tæthed alene er dog ikke nok – der er også brug for ilt. Den kan skabes ved at plante genmodificerede planter, der er gode til at producere ilt, og som samtidig kan tåle det barske klima.

Det forudsætter, at man kan dyrke planter på Mars, hvilket resultater fra rumsonden Phoenix tyder på, at man kan.

I bedste fald vil det dog tage århundreder at skabe en anvendelig atmosfære på Mars. Og en blå Mars med have og søer ligger endnu længere ude i fremtiden.