Kevin Gill

Mars har været en ringplanet – og den bliver det igen

Nye computermodeller viser, at den røde planets to måner har en dramatisk fortid. Den inderste, Phobos, er sandsynligvis skabt af støvet fra en ring for bare 200 millioner år siden.

Et forsøg på at forklare en af marsmånernes bane har ført til en overraskende konklusion: Mars har en fortid, hvor måner skiftevis er dannet og blevet knust, så den røde planet i perioder har været en ringplanet. Og formentlig vil den blive det igen.

Forskere fra Purdue University og SETI-instituttet i USA skabte forskellige computermodeller for at finde ud af, hvorfor den yderste måne, Deimos, har en bane, som hælder med to grader i forhold til Mars’ ækvatoriale plan.

Fortidsmåne var langt større

Den sandsynligste forklaring er, at månen på et tidspunkt er blevet påvirket af tyngdekraften fra en større måne, ca. 20 gange tungere end Phobos, som langsomt er vandret udad. Det kan kun ske, hvis den større måne selv er blevet påvirket af et ringsystem.

Marsmåner har en dramatisk fortid

Den indre marsmåne, Phobos, er den sidste i en række af måner, som er blevet knust af tyngdekræfterne og har dannet ringe om planeten.

© E. Tasker/JAXA

1. Ringe presser måner ud

For tre milliarder år siden havde Mars ringe, som påvirkede to måner – en stor, indre måne og den ydre Deimos. Påvirkningen gav Deimos en skæv bane, som den stadig har i dag.

2. Ringene går i opløsning

Ringene gik senere i opløsning, da stoffet i dem blev trukket ned på marsoverfladen af tyngdekraften. De to måner begyndte nu begge at trække indad mod planeten.

3. Den indre måne knuses

Efterhånden som den store, indre måne vandrede indad, blev den påvirket mere og mere af tyngdekraften. Til sidst blev månen revet i stykker, og resterne af den dannede en ny ring.

© E. Tasker/JAXA

4. Ringe samles til ny måne

Materialet i ringen samlede sig og dannede en ny måne. Historien gentog sig, og efter flere generationer af skiftevis ringe og nye måner blev den nuværende indre måne Phobos skabt.

Derfor mener forskerne, at Mars for tre milliarder år siden havde ringe.

Siden blev materialet i ringene trukket ned på marsoverfladen, og det fik den større måne til at vandre indad igen, indtil tyngdekraften fra Mars flåede den i stykker og dannede en ny ring – som igen samlede sig til en ny måne.

Marsmånerne ligner asteroider

De to marsmåner, Phobos (øverst) og Deimos, er kun små knolde sammenlignet med Jordens måne. Deres egen tyngdekraft er for lille til at gøre dem kuglerunde.

Phobos

Diameter: 26 km på det bredeste sted
Masse: 10,8 x 10^15 kg
Afstand til Mars: 9.377 km
Omløbstid: 0,32 marsdøgn

1

Deimos

Diameter: 16 km på det bredeste sted
Masse: 1,8 x 10^15 kg
Afstand til Mars: 23.436 km
Omløbstid: 1,26 marsdøgn

2
© NASA

På den måde har Mars flere gange haft skiftevis ring og måne, indtil den nuværende indre måne, Phobos, blev dannet.

Den vandrer også indad, så forskerne forventer, at den bliver revet i stykker om 30-50 millioner år, så Mars igen bliver en ringplanet.

I 2024 ankommer en japansk sonde til marsmånen Phobos. Prøver af den skal vise, hvor gammel den er.

© NASA

Forskernes teori kan blive bekræftet i 2024, når den japanske rumsonde MMX ankommer til Phobos. Planen er, at sonden skal tage prøver af overfladen, som bl.a. kan vise, hvor gammel månen er.

Ifølge teorien er det bare 200 millioner år siden, den blev dannet, dvs. på et tidspunkt, hvor dinosaurerne herskede her på Jorden.