Shutterstock

Mikrober fra Jorden kan klare sig på Mars

Et internationalt eksperiment har nu bevist, at mikroorganismer kan overleve i rummet og på Mars. Det vellykkede eksperiment peger på, at livet på Jorden ikke nødvendigvis stammer herfra.

Et internationalt eksperiment på rumstationen ISS tyder på, at mikroskopisk liv kan trives på Mars.

Gennem halvandet år har mikroorganismer formået at overleve forhold i rummet, som er mindst lige så barske som miljøet på den røde planet.

Organismer er overraskende hårdføre

Forskerne bag projektet, som kaldes BIOMEX, placerede flere hundrede prøver med bakterier, alger og svampe i små beholdere, som blev monteret på ydersiden af ISS.

Her blev de overladt til sig selv de næste 18 måneder, hvor de var helt ubeskyttede mod den intense ultraviolette stråling og de voldsomme temperatursvingninger, som følger med skiftevis at være på solsiden og skyggesiden af rumstationen.

Hundredvis af beholdere med bakterier, alger og svampe har været monteret uden på rumstationen i 18 måneder. Nogle af dem indeholdt kunstigt marsstøv og en marslignende atmosfære.

© DLR

Nogle af beholderne efterlignede miljøet på Mars endnu mere ved at indeholde kunstigt marsstøv og en luftblanding, som svarer til marsatmosfæren.

De efterfølgende undersøgelser af beholderne har afsløret, at mikroorganismerne generelt er overraskende hårdføre, for hos de fleste arter var der overlevende efter opholdet i rummet.

De stærkeste organismer var de såkaldte arkebakterier, som er en primitiv livsform, der fandtes på Jorden allerede for 3,8 milliarder år siden.

Forskerne konkluderer, at hvis der findes mikroskopisk liv på Mars, vil det sikkert ligne arkebakterierne.

Liv kan rejse mellem planeter

Ifølge forskerne beviser eksperimentet også, at mikroorganismer kan overleve i rummet længe nok til, at det er muligt for dem at rejse fra planet til planet.

Det betyder, at livet på Jorden ikke nødvendigvis er opstået her, men kan være bragt hertil, fx med meteoritter.