NASA
Curiosity-roveren ved Bagnold-klitterne på Mars

NASA har fundet organiske molekyler på Mars

En ny type undersøgelse har uventet afsløret organiske molekyler i Mars-støvet, der indeholder samme stoffer som de byggesten, der også danner grundlag for livet her på Jorden.

De vidtstrakte Bagnold-klitter, som Mars-roveren Curiosity besteg i 2017, er i millioner af år blevet bombarderet med kosmisk stråling så kraftig, at den ifølge NASA’s astronomer kan have fjernet alle spor efter organisk materiale gemt i det røde Marsstøv.

Men da NASA testede et af Curiositys instrumenter, der bruger kemikalier til at udvinde molekyler, blev de overraskede.

Det såkaldte våde eksperiment afslørede en stribe molekyler, som kan stamme fra tidligt liv på planeten.

Rover Curiosity tager selfie på Mars
© NASA/JPL-Caltech/MSSS

Curiosity

Den sekshjulede rover blev sendt til Mars af den amerikanske rumfartsorganisation NASA i 2011 og landede i Gale-krateret i marts 2012. Her skal den blandt andet indsamle prøver for at bestemme indholdet af grundstoffer.

Vægt: 899 kg (inkl. 75 kg videnskabeligt udstyr)
Længde: 2,7 meter
Topfart: 90 m/t.

Vådt kemiforsøg afslører – måske – kulstof og kvælstof på Mars

Curiositys tidligere søgen efter liv er foregået ved at bore ned i klipper, opvarme støvet og analysere de gasser, der undslipper i processen. Disse forsøg har tidligere fundet spor efter liv på Mars.

De nye resultater bruger en anden tilgang kaldet derivatisering.

Curiosity har taget en lille skovlfuld Marsjord, siet den og blandet den med forskellige kemikalier. I små rør er blandingen blevet varmet op og efterfølgende udsat for såkaldt massespektrometri.

Analysen afslører massen på molekyler i jordprøven, som astronomerne siden har sammenholdt med en database over resultater fra forsøg på Jorden.

Roveren Curiosity med jord fra Mars, der indeholder organiske molekyler

NASA og roveren Curiosity har fundet organiske molekyler i denne skovlfuld jord fra Bagnold-klitterne på Mars.

© NASA

Sammenligningen viste, at Mars-støvet fra de vindblæste klitter gemmer på opsigtsvækkende hemmeligheder:

  • Ammoniak og andre forbindelser, der indeholder kvælstof. Netop kvælstof er en vigtig bestanddel i aminosyrer, som opbygger fx protein og dna og derfor ofte kaldes livets byggesten.
  • Benzoesyre, der fx indeholder kulstof – livets mest basale byggeklods.
  • Fenol og potentielt fosforsyre. Fenol kan stamme fra kulbrinte såsom metan. Fosforsyre kan stamme fra nedbrudt dna, men syren kan også dannes af mineraler.

Udfordringen er, at de kemikalier, som forsøget bruger, også danner organiske forbindelser. Derfor kan forskerne ikke på nuværende tidspunkt bruge deres fund som et endegyldigt bevis på liv på Mars.

Undersøgelsen er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature Astronomy.

Mars-molekyler kan stamme fra liv

Med de succesfulde jordprøveanalyser har astronomerne fået ny viden og nye værktøjer, der kan hjælpe Curiositys jagt på liv på Mars.

VIDEO: Se Curiositys besøg ved Bagnold-klitterne i panorama

Video

Hvis NASA finder liv på planeten, er det et fingerpeg om, at livsformer generelt ofte vil opstå på kloder med vand på overfladen.

Med flere forsøg kan astronomerne udelukke fejlkilder og slå fast, om Curiositys fund virkelig er resterne af biologisk materiale.

Forskerne forudser, at det europæiske rumagenturs rover, Rosalind Franklin, vil kunne bruge resultaterne til at opsnuse forekomsten af nogle af de samme molekyler.

Rosalind Franklin-roveren letter efter planen fra Kazahkstan i september 2022 med kurs mod en lerholdig slette nord for Mars’ ækvator.