Nyfunden planet er Solsystemets koldeste

Vintertemperatur nærmer sig det absolutte nulpunkt

Is planet i rummet
© Shutterstock

En nyopdaget planet har med ét rykket grænserne for vort Solsystem 20 gange længere ud i rummet. Den nye planet, der er fundet vha. et kun 1,2 m stort spejlteleskop i Californien, har fået navnet Sedna efter navnet på en eskimogudinde. Navnet er velvalgt, for Sedna vil altid være meget kold. For tiden er der ca. -240 grader på planeten, hvilket svarer til en varm sommerdag på den lille planet. I de kommende årtier vil temperaturen måske stige en smule, indtil Sedna begynder en lang tur ud i det store mørke. Sedna har nemlig en meget aflang bane, hvor afstanden til Solen svinger mellem 13 og 130 milliarder km. Når Sedna om 5000 år når det fjerneste punkt i sin bane, vil temperaturen nok ikke være meget over det absolutte nulpunkt. Planeten har en omløbstid på 10.500 år, og siden sidste istid har Sedna kun gennemført ét omløb om Solen. Astronomer har aldrig tidligere set nogen klode, som kommer så langt væk fra Solen. Når Sedna er i sit fjerneste punkt af banen, er Solen kun på størrelse med et knappenålshoved. Lige nu er Sedna tæt på Solen, og den vil komme stadig tættere på i de kommende 72 år. Men selv når den er tættest på Solen, er den dobbelt så langt væk som den hidtil fjerneste planet, Pluto.