Risikerer Pluto og Neptun at kollidere?

Det hænder, at Pluto er nærmere Solen end Neptun. Kan de to planeter støde sammen?

Den lille klippeplanet Pluto er Solsystemets fjerneste, men dens bane er en langstrakt ellipse, så Pluto befinder sig af og til nærmere Solen end den næstfjerneste planet, gaskæmpen Neptun. Det var fx tilfældet i årene 1979-1999. Om den situation er det i den astronomiske jargon tilladt at sige, at planeternes baner “krydser hinanden”. Formuleringen vækker associationer til en mulig planetkollision – en dommedagsbegivenhed i vort Solsystem. Men den slags forestillinger er unødvendige. Og selv hvis dette skulle ske, ville vi ikke mærke meget til det. Blot ville vi en times tid kunne se de to kolliderende planeter som et blændende, lysstærkt objekt på himlen, omtrent som den kraftigste supernova, menneskeheden nogen sinde har registreret. Sådan ville det imidlertid kun gå, hvis de to planeters baner lå i samme plan i rummet, og det gør de ikke. Den astronomiske sprogbrug refererer i virkeligheden til de to baners projektioner på et fælles plan, oftest jordbanens. Rumligt set hælder banerne imidlertid i forhold til hinanden, og de tredimensionale forhold giver så god plads, at planeterne aldrig kommer særlig tæt på hinanden – i hvert fald ikke så tæt, at der bliver tale om blot en nærkollision. Strengt taget er ingen af planeternes baner helt konstante. De ændrer sig i løbet af milliarder af år. Men selv i dette tidsperspektiv er et sammenstød mellem Pluto og Neptun usandsynligt.