Saturn har en sekskantet nordpol

Saturn i rummet
© Shutterstock

Saturn har rumfartøjet Cassini spottet et af de mest bizarre vejrfænomener, der nogen sinde er set. Over planetens nordpol ligger et gigantisk sekskantet skysystem med en diameter på ca. 25.000 kilometer – det svarer til knap fire gange Jordens diameter. Skysekskanten, som er over 100 kilometer tyk, følger planetens rotation om sin egen akse. Kun én gang tidligere har forskere set en lignende sekskant – det var for mere end 20 år siden, og det var også over Saturns nordpol. Dengang undrede forskerne sig over formationen og mente, at der var tale om et forbigående fænomen. Men nu mener de, at det er permanent. Også på Jorden findes der gigantiske skysystemer, som hvirvler rundt om polerne, men de er begge cirkulære. Kommende laboratorieforsøg skal afklare, hvorfor det enorme skysystem på Saturns nordpol har en tydelig sekskantet form.