Drejer Solen om sin akse?

Planeterne roterer jo omkring sig selv, men hvad med Solen? Hvis den roterer, hvor hurtigt gør den det så?

Solen drejer om sin egen akse, ligesom Jorden gør det. Der er dog en væsentlig forskel. Jorden er en fast klode, så derfor roterer alle steder på Jorden en gang rundt på 24 timer.

Solen er derimod opbygget af varme gasser, og det betyder, at ikke alle steder på Solen roterer lige hurtigt. Således er rotationstiden ved ækvator ca. 25 døgn, mens den stiger til knap 36 døgn nær polerne.

Forklaringen er, at gasmasserne ved Solens overflade let kan bevæge sig i forhold til hinanden.

Galilei opdagede Solens rotation

Solens rotation blev opdaget allerede i 1600-tallet af den berømte astronom Galilei. Med sin nye kikkert havde han opdaget solpletter, og de bevægede sig hen over solskiven. På denne måde fik Galilei bestemt Solens rotationstid til godt fire uger, men det kostede ham efterhånden synet.

Han havde ikke hørt alle de gode råd om aldrig at se direkte på Solen gennem en kikkert.

Solens magnetfelt

Når Solen roterer, har det også den virkning, at Solen så at sige vikler sit magnetfelt rundt om sig i et indviklet mønster. Magnetfeltet kan nemlig låses fast i de meget varme gasser i Solens øverste lag. Det betyder, at når gasserne bevæger sig, følger magnetfeltet med.

Til sidst kan magnetfeltet nogle steder blive så koncentreret, at det bryder gennem overfladen, og der dannes en solplet.

Det stærke magnetfelt i en solplet blokerer for de varme gasser, der stiger op fra Solens indre, så vi ved pletterne kigger ind i Solen til køligere områder, hvorfra der ikke udsendes så meget lys. Det er derfor solpletterne ser mørkere ud end omgivelserne.

Rotation kan forklare solpletter

I dag kan astronomerne ved hjælp af Solens rotation forklare, hvorfor solpletterne optræder i en 11-årig cyklus.

Solens rotation kan også forklare, hvorfor de første solpletter i en cyklus dannes fjernt fra ækvator, mens de senere hen opstår tættere på ækvator.

Endelig bør nævnes, at de dybere lag af Solen faktisk roterer som et stift legeme, og altså har samme rotationstid ved polerne og ved ækvator.

I øvrigt roterer Solen om sig selv i samme retning, som planeterne bevæger sig rundt om Solen. Det sker altså mod urets retning set fra Solens nordpol.