Hvordan kan Solen brænde uden ilt?

Så vidt jeg ved, findes der ikke ilt på Solen. Alligevel brænder den. Hvordan?

Sun article 6/2003

Selv om Solener glødende varm, brænder den ikke i traditionel forstand.

Ved en almindelig forbrænding forbinder et stof sig med ilt og afgiver energi i form af varme. Solens energi er derimod et resultat af atomkerneprocesser, der finder sted dybt i dens indre.

Nettoresultatet af denne fusion er, at grundstoffet brint omdannes til helium, hvorved der afgives varme.

Det betyder dog ikke, at Solen er helt uden ilt. Cirka én procent af Solen består af ilt, mens 98 procent er de to letteste grundstoffer, brint og helium.

Ser man bort fra den langsomme omdannelse af brint til helium, har denne sammensætning holdt sig konstant lige siden Solens dannelse for 4,6 milliarder år siden.