Kun inderst i Solen når temperaturen op på de 10-15 millioner grader, der skal til, før brint kan smelte sammen til helium.

© MIKKEL JUUL JENSEN

Kædereaktion holder Solen i gang

Solen har igennem indre processer skabt lys og varme i 4,5 mia. år. Men hvilke reaktioner holder vores stjerne i gang, og hvor længe kan den blive ved?

Solen udsender lys og varme, fordi atomkerner smelter sammen i dens indre. Energioverskuddet fra processen bliver udsendt i form af lyspartikler.

Brint er Solens brændstof

Inderst i Solen – fra centrum og en fjerdedel af vejen ud mod overfladen – er temperaturen op til 15 mio. grader og trykket så enormt, at atomkerner fra brint kan smelte sammen.

Ofte vil brintkernerne bare fare forbi hinanden, men indimellem fusionerer de og skaber energi.

Brint er det mest udbredte grundstof i universet og samtidig det mest simple, da det kun har en enkelt proton i kernen.

I Solens indre støder protonerne sammen, og det endelige resultatet er kerner af universets næstmest udbredte grundstof, helium.

Brint mases sammen til helium

Helt enkelt er det dog ikke, når fire protoner skal forvandles til en heliumkerne af to protoner og to neutroner.

Fusionsprocessen i Solen kræver flere trin og er egentlig ikke særligt effektiv. Heldigvis.

I vores lokale stjerne omdannes brint til helium ved en proces kaldet protonproton-kæden.

Protoner støder sammen

Sollys bliver skabt

Løse protoner skaber kædereaktion

Hvor længe bliver Solen ved?

600.000.000 tons brint omdannes hvert sekund til helium i Solens indre. Heldigvis er brintreserverne i stjernen enorme. Solen vejer omkring 2 x 10^27 tons og vil først løbe tør for brint i kernen om fem milliarder år.

Ligeledes betyder den ineffektive forbrænding, at Solen kan brænde i lang tid. Vores stjerne har allerede lyst i 4,6 mia. år og kan brænde et par mia. år endnu.