Hvorfor er venus-passager så sjældne?

Jeg har hørt, at venuspassager kun kan ses to gange hvert århundrede. Er det rigtigt?

venus and the sun

Venuspassage

En Venuspassage er, når Venus passerer ind foran Solen, så planeten ses som en rund sort klode mod Solens lys.

Venuspassager indtræffer altid to gange med otte års mellemrum, hvorefter det næste par venuspassager først optræder efter enten 105,5 år eller 121,5 år. Når fænomenet er så sjældent, hænger det sammen med de to planeters baner om Solen.

Jorden og Venus bevæger sig ikke med samme hastighed omkring Solen, så med jævne mellemrum indhenter de hinanden og står på linje med Solen, hvor Venus så befinder sig mellem Solen og Jorden.

Da de to planeters baner hælder i forhold til hinanden, vil Venus som regel befinde sig enten lidt over eller lidt under Solen, set fra Jorden. Men ind i mellem placerer Solen, Venus og Jorden sig så præcist på linje, at Venus passerer ind foran Solen set fra Jorden.

På den måde laver Venus en solformørkelse, men da Venus både er ret lille og ligger hele 43 millioner km fra Jorden, dækker Venus kun omkring tre procent af Solens flade.

Den næste venuspassage kan opleves enten den 5. eller 6. juni i år afhængigt af hvor i verden, man befinder sig. For langt de fleste af os vil det være den absolut sidste chance for at opleve fænomenet.

Venus, Solen og Jorden står sjældent på en linje

Venuspassager opstår, når Venus står på en lige linje med Solen og Jorden. Det sker kun to gange hvert århundrede.

For selvom de to planeter ofte passerer hinanden, betyder deres hældende baner, at Venus som regel passerer over eller under Solen, set fra Jorden.