Varer solformørkelser altid i lige lang tid?

Månens og Jordens baner er jo ovale. Har det betydning for solformørkelsens varighed? Eller er den altid lige lang?

Solar eclipse Illustration

En total solformørkelse er noget af det mest betagende, man kan opleve i naturen. I det øjeblik Månen dækker Solen helt, bliver himlen mørk, og stjernerne kommer frem. Desværre varer en total solformørkelse kun ganske kort tid. De længste varer nemlig syv minutter og 31 sekunder, mens de fleste er ovre efter et par minutter.

Årsagen til, at totale solformørkelser har forskellig varighed, er, at både Jorden og Månen har aflange, eller elliptiske, baner. Det gælder især Månen, hvis afstand fra Jorden svinger mellem 363.000 km i det nærmeste punkt (perigæum) og 406.000 km i det fjerneste punkt (apogæum).

Det betyder, at måneskiven set fra Jorden i perigæum er 12 procent større end måneskiven i apogæum. Jordens bane er også lidt aflang, men der er kun 3,4 procent forskel mellem den længste og korteste afstand til Solen.

Baily's beads

I juli måned er Jorden længst væk fra Solen, og det betyder, at solskiven på dette tidspunkt er mindst set fra Jorden. Hvis der i juli indtræffer en total solformørkelse på et tidspunkt, hvor Månen er tæt på Jorden, og måneskiven derfor er stor, får vi en langvarig solformørkelse.

Det var netop, hvad der skete den 22. juli 2009, hvor der var en total solformørkelse, som blandt andet kunne ses fra Kina. Nogle steder kom varigheden op på seks minutter og 39 sekunder, hvilket gjorde solformørkelsen til den længste i det 21. århundrede. Så langvarige formørkelser er faktisk meget sjældne, og det er da også først i 2150, at verden igen vil se en solformørkelse, der varer over syv minutter.

Det er kun, når Månen er forholdsvis tæt på perigæum og derfor viser en stor skive, at man ser de totale solformørkelser. Det mest almindelige er, at Månen er for langt væk fra Jorden til helt at dække solskiven. Så får vi i stedet en såkaldt ringformet solformørkelse, hvor Solen ses som en lysende ring omkring Månen. Omkring 60 procent af samtlige solformørkelser er ringformede. Varigheden af den totale eller den ringformede formørkelse udgør dog kun en brøkdel af den tid, den samlede solformørkelse varer.

Diamond ring effect

Månen er således omkring to til tre timer om at passere solskiven, og i størstedelen af dette tidsrum vil solformørkelsen være delvis, eller, om man vil, partiel. Når Månen er tæt på Jorden, bevæger den sig naturligvis også hurtigere forbi og dækker derfor Solen i kortere tid.

Det er imidlertid en ganske kompliceret udregning at bestemme en solformørkelses nøjagtige varighed. Der skal nemlig tages hensyn både til Solens og Månens tilsyneladende størrelse på himlen og den hastighed, hvormed Solen og Månen passerer hinanden på himlen.