Lyste stjernen kraftigt over Betlehem julenat?

Ifølge Bibelen lyste en stjerne ekstra kraftigt, den nat Jesus blev født. Kan Betlehemsstjernen forklares naturvidenskabeligt?

Betlehemsstjernen

Betlehemsstjernen er svær at identificere astronomisk

Den lysende stjerne, der bebudede Jesu fødsel, omtales kun i Matthæusevangeliet. Set med forskerøjne er teksten meget lidt informativ, hvilket gør det svært at identificere stjernen som et astronomisk fænomen.

Usikkerheden om, hvornår Jesus præcis blev født, gør ikke sagen nemmere, men ikke desto mindre har forskerne gennem tiden fundet et hav af mulige forklaringer på, hvad det var, der ledte De Tre Vise Mænd på vej. Blandt de mange bud er:

  • en komet

  • et kraftigt stjerneskud

  • planeten Venus

  • en nova

  • en supernova

  • en sjælden konstellation af klare planeter

Sidstnævnte er ifølge astronomerne den mest oplagte kandidat.

Udgjorde Jupiter og Saturn tilsammen Betlehemsstjernen?

Et særligt godt øje har de til en uhyre sjælden tripelkonjunktion mellem Solsystemets to største planeter, Jupiter og Saturn, i år 7 f.Kr. Tre gange inden for syv måneder passerede de to planeter tæt forbi hinanden på himlen, hvilket kun sker ca. hvert 900. år.

Synet må uden tvivl have gjort stærkt indtryk, da planeternes bevægelser blev set som et tegn fra Gud. Årstallet for den astronomiske begivenhed stemmer nogenlunde overens med bibeltekstens historiske oplysninger om Jesu fødselsår, som formentlig var mellem år 8 og år 4 f.Kr.

To teorier om Betlehemsstjernen

I infoboksene til højre kan du læse om to af forskernes førende teorier om stjernen over Betlehem.