NASA

Hvad er en 4D-stjerne?

Én teori går på, at universet opstod, da en firedimensionel stjerne døde. Men hvad er en 4D-stjerne egentlig?

Ifølge big bang-teorien skabte en kosmisk eksplosion hele vores univers med tre rumlige dimensioner ud af en såkaldt singularitet – et punkt uden nogen fysiske dimensioner.

I 2013 foreslog tre teoretiske fysikere fra University of Waterloo i Canada derfor en alternativ skabelsesteori: Teorien gik på, at universet opstod, da en firedimensionel stjerne – fra et univers med fire rumlige dimensioner – døde.

En sådan 4D-stjerne ville til slut i dens liv falde sammen til et sort hul med en overflade, der har tre rumlige dimensioner, hvilket ifølge teorien udgør hele det univers, vi kan iagttage.

Ifølge en fysisk teori er universet overfladen på et firedimensionelt sort hul.

© PL_Caltech/NASA

Der er umuligt at visualisere ekstra rumlige dimensioner, men matematisk kan de sagtens eksistere.

Teorien om 4D-stjernen passer dog dårligt med observationer af den kosmiske baggrundsstråling, som indtil videre er et godt bevis for big bang.